Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

GGZ, psychologische zorg

GGZ is de afkorting voor: geestelijke gezondheidszorg. De huisarts behandelt lichte psychische klachten. De huisarts verwijst mensen met matige tot zware psychische problemen naar de GGZ. Niet alle psychologische zorg wordt uit de basisverzekering vergoedt. De behandeling van aanpassingsstoornissen en de hulp bij werk- en relatieproblemen worden niet vergoed.

Aantal resultaten: 159

Resultaten 31 - 40

bindend advies GcZ,­7 maart 2018,­SKGZ201700626

Geneeskundige zorg, GGZ, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 maart 2018
Datum publicatie: 9 maart 2018
bindend advies GcZ,­30 augustus 2017,­SKGZ201700482

Geneeskundige zorg, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), vergoeding nota, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 augustus 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 juli 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 4 juli 2017,­ 2017025500,­ SKGZ201700482

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), vergoeding nota

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 augustus 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 juli 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 13 maart 2017,­ 2017008130,­ SKGZ201601690

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verenigd Koninkrijk, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), opname en behandeling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 juli 2017
Datum publicatie: 6 juli 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 maart 2017
Datum publicatie: 10 juli 2017
bindend advies GcZ,­5 juli 2017,­SKGZ201601690

Verenigd Koninkrijk, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), opname en behandeling, Voorwaarden zorgverzekering 2015,artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.12 Bzv, 2.1 Rzv,Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 juli 2017
Datum publicatie: 6 juli 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 maart 2017
Datum publicatie: 10 juli 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 19 april 2017,­ 2017018041,­ SKGZ201602825

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geestelijke gezondheidszorg, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2017
Datum publicatie: 1 juni 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 april 2017
Datum publicatie: 2 juni 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 15 februari 2017,­ 2016139182,­ SKGZ201502987

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekeringswet, Turkije, geestelijke gezondheidszorg, elektroconvulsietherapie (ECT), voorafgaande toestemming, indicatie

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 31 mei 2017
Datum publicatie: 1 juni 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 februari 2017
Datum publicatie: 2 juni 2017
bindend advies GcZ,­31 mei 2017,­SKGZ201601352

Geneeskundige zorg, geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, verjaring, datum ontstaan vordering, motivering beslissing, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 7:942 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2017
Datum publicatie: 1 juni 2017
bindend advies GcZ,­31 mei 2017,­SKGZ201602825

Geestelijke gezondheidszorg, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2017
Datum publicatie: 1 juni 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 april 2017
Datum publicatie: 2 juni 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 23 maart 2017,­ 2017011639,­ SKGZ201602677

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zuid-Afrika, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg met klinische opname, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 mei 2017
Datum publicatie: 17 mei 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 maart 2017
Datum publicatie: 18 mei 2017