Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Huisartsenzorg

Huisartsenzorg wordt vergoed uit het basispakket. Dat geldt ook voor de zorg op een huisartsenpost. Een aantal behandelingen laat de huisarts uitvoeren door de praktijkassistente, de praktijkverpleegkundige of de nurse practitioner. Doet de huisarts extra onderzoek, bijvoorbeeld bloedprikken? Dan geldt het verplichte eigen risico.

Aantal resultaten: 10

bindend advies GcZ,24 januari 2018,SKGZ201701110

Huisartsenzorg, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 25 januari 2018
Bindend advies GcZ, 19 december 2012, SKGZ2011.02690

EU/EER, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, Voltaren Emulgel®, Brufen®, Coldhot®, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artt. 19, 20 en 25 Vo 883/2004, art. 56 en 28 WVEU, verzoek gedeeltijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 8 januari 2013
Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2011.01784

EU-EER, declaraties, UV-lichttherapie, toegekende DBC, uroloog, internist, laboratoriumonderzoek, behandeling en onderzoek door huisarts, zorg zoals huisartsen plegen te bieden, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, art. 17 en 18 Vo 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 21 augustus 2012
Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.02293

Hulpmiddelenzorg, steunzolen, chiropractor, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 8 juni 2012
Bindend advies GcZ, 7 maart 2012, SKGZ2011.01570

Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, MCR, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 9 maart 2012
Bindend advies GcZ, 8 april 2009, SKGZ2008.02691

EU/EER, geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek; farmaceutische zorg, Fasigyn® (werkzame stof tinidazol), Novothyral® (werkzame stoffen levothyroxine en liothyronine) en Thyroxine® zittend ziekenvervoer, syndroom van Sjögren, Brussel. (België), verwijzing huisarts, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 en 2.14 Bzv, 2.5, 2.38, 2.39 en 2.40 e.v. bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 14 december 2011
Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01599

Geneeskundige zorg, huisartsenzorg, ‘plegen te bieden’, Antwerpen (België), Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 12 april 2011
Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2008.01819

Paramedische zorg, dieetadvisering, mondzorg, verrekening met eigen risico, nalating in informatieplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 april 2011
Bindend advies GcZ, 20 juni 2007, SKGZ2007.00143 (ANO07.109)

Geneeskundige zorg, uitschrijven recept influenzavaccin, Farmaceutische zorg, influenzavaccin, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.4, 2.5 en bijlage 1 Rzv), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 1 maart 2011
Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00233

Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een huidtherapeut, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 28 februari 2011