Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Hulpmiddelenzorg

Het bassipakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Eenvoudige hulpmiddelen voor het lopen zitten niet (meer) in het basispakket. Dit zijn bijvoorbeeld rollators, krukken en looprekken. Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Aantal resultaten: 811

Resultaten 21 - 30

Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 januari 2022,­ 2021041012,­ SKGZ202101520

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg. voorleesapparatuur, Orcam MyReader, adequaat hulpmiddel, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2022
Datum publicatie: 4 februari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 4 februari 2022
Bindend advies GcZ,­ 5 januari 2022,­ SKGZ202100793

Geen voorafgaande toestemming ziektekostenverzekeraar gevraagd voor levering door niet-gecontracteerde leverancier. Daarnaast voldoet de aangeschafte stoel niet aan de voorwaarden. Daarom terecht afgewezen. Geen misleiding door ziektekostenverzekeraar.

Hulpmiddelenzorg, aan functiebeperkingen aangepaste stoel, sta-opfunctie, voorafgaande toestemming, misleiding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 januari 2022
Datum publicatie: 6 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2021
Datum publicatie: 6 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 oktober 2021,­ 2021037787,­ SKGZ202100793

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, aan functiebeperkingen aangepaste stoel, sta-opfunctie, voorafgaande toestemming, misleiding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 januari 2022
Datum publicatie: 6 januari 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2021
Datum publicatie: 6 januari 2022
Bindend advies GcZ,­ 14 december 2021,­ SKGZ202001748

De commissie wijst de door verzoekster gevorderde schadevergoeding af.

Hulpmiddelenzorg, haarwerk, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, sub a, 2.8 en 2.33 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018, art. 6:162 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2021
Datum publicatie: 15 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 december 2021,­ SKGZ202100361

Niet aannemelijk is dat verzoeker redelijkerwijs was aangewezen op vervanging van zijn hoortoestellen binnen de gebruikstermijn van vijf jaar. Of hem is toegezegd dat hij elke vijf jaar vervangende hoortoestellen mocht aanschaffen kan in het midden blijven, nu deze termijn nog niet was verstreken.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, vervanging, telefonische toezegging, vergoeding eigen bijdrage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel c, en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 december 2021
Datum publicatie: 7 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2021
Datum publicatie: 7 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 oktober 2021,­ 2021028912,­ SKGZ202100361

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, vervanging, telefonische toezegging, vergoeding eigen bijdrage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel c, en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 december 2021
Datum publicatie: 7 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2021
Datum publicatie: 7 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 13 oktober 2021,­ 2021034180,­ SKGZ202100660

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, blindengeleidehond, zorgbemiddeling, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9, Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 november 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 oktober 2021
Datum publicatie: 3 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 november 2021,­ SKGZ202100660

De ziektekostenverzekeraar heeft zijn zorgplicht niet geschonden. Verzoekster kan alsnog aanspraak maken op de vergoeding van de kosten van een blindengeleidehond.

Hulpmiddelenzorg, blindengeleidehond, zorgbemiddeling, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9, Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 november 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 oktober 2021
Datum publicatie: 3 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2021,­ SKGZ20202661

Verzoeker is niet redelijkerwijs aangewezen op een mobiel CPAP-apparaat.

Hulpmiddelenzorg, mobiel CPAP-apparaat, DreamStation Go Ultra Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 november 2021
Datum publicatie: 22 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 november 2021,­ SKGZ202002202

Geen aanspraak op personenalarmering. Geen onderliggende medische aandoening waardoor sprake is van een verhoogd risico en onmiddellijk medische of technische hulp is vereist.

Hulpmiddelenzorg, personenalarmering, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv en 2.6 en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 november 2021
Datum publicatie: 11 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 september 2021
Datum publicatie: 11 november 2021