Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Hulpmiddelenzorg

Het bassipakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Eenvoudige hulpmiddelen voor het lopen zitten niet (meer) in het basispakket. Dit zijn bijvoorbeeld rollators, krukken en looprekken. Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Aantal resultaten: 811

Resultaten 31 - 40

Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 september 2021,­ 2021032382,­ SKGZ202002202

Advies aIs bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, personenalarmering, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv en 2.6 en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 november 2021
Datum publicatie: 11 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 september 2021
Datum publicatie: 11 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 oktober 2021,­ SKGZ202101250

Verzoeker heeft geen aanspraak op een gebruikersvergoeding voor zijn blindengeleidehond met ingang van 1 april 2021. De commissie is niet bevoegd de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen.

Hulpmiddelenzorg, blindengeleidehond, gebruikersvergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, art. 6:238 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 oktober 2021
Datum publicatie: 29 oktober 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 september 2021,­ 2021002109,­ SKGZ202002290

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, high-frequency chest wall oscillation (HFCWO), The Vest, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 7 oktober 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2021
Datum publicatie: 21 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 oktober 2021,­ SKGZ202002000

De ziektekostenverzekeraar is tekort geschoten in het nakomen van de verzekeringsovereenkomst en dient een schadevergoeding te voldoen. Verder heeft de ziektekostenverzekeraar de declaraties van de fysiotherapeut in 2019 correct afgehandeld.

Hulpmiddelenzorg, zuurstofconcentrator, zorgplicht, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 7 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 oktober 2021,­ SKGZ202002290

HFCWO (The Vest) bij Cystic Fibrosis is niet conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Hulpmiddelenzorg, high-frequency chest wall oscillation (HFCWO), The Vest, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 7 oktober 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2021
Datum publicatie: 21 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 28 september 2021,­ SKGZ202100037

Verzoeker wil in aanmerking komen voor hoortoestellen uit de buitencategorie. Hierop heeft verzoeker geen aanspraak, omdat niet is aangetoond dat hij op de toestellen is aangewezen vanwege een bijzondere individuele zorgvraag.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, Phonak Audéo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 september 2021
Datum publicatie: 28 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 september 2021
Datum publicatie: 28 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 24 september 2021,­ 2021024443,­ SKGZ202100037

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, Phonak Audéo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 september 2021
Datum publicatie: 28 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 september 2021
Datum publicatie: 28 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 september 2021,­ SKGZ20201584

Verzoekster heeft geen aanspraak op persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2021
Datum publicatie: 16 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 juni 2021
Datum publicatie: 16 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 24 juni 2021,­ 2021020464,­ SKGZ20201584

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2021
Datum publicatie: 16 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 juni 2021
Datum publicatie: 16 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 september 2021,­ SKGZ202100333

De ziektekostenverzekeraar vordert de uitgekeerde zorgkosten in verband met zorg die verzoekster aan zichzelf heeft verleend terecht van haar terug.

Paramedische zorg, lymfeoedeem, aanvullende ziektekostenverzekering, camouflagetherapie, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2021, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2021, artt. 3:310 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 september 2021
Datum publicatie: 7 september 2021