Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Hulpmiddelenzorg

Het bassipakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Eenvoudige hulpmiddelen voor het lopen zitten niet (meer) in het basispakket. Dit zijn bijvoorbeeld rollators, krukken en looprekken. Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Aantal resultaten: 704

Resultaten 61 - 70

Advies Zorginstituut Nederland,­24 oktober 2018,­2018006300,­SKGZ201701722

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 oktober 2018
Datum publicatie: 30 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­3 oktober 2018,­2018010409,­SKGZ201701263

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zvw over een geschil, Hulpmiddelenzorg, contactlenzen, machtiging, overgangstermijn

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2018
Datum publicatie: 21 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­3 oktober 2018,­2018 24316,­SKGZ201702108

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, braille software, Smart BeetleĀ®, adequaat hulpmiddel, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2018
Datum publicatie: 21 november 2018
Bindend advies GcZ,­14 november 2018,­SKGZ201702108

Hulpmiddelenzorg, braille software, Smart BeetleĀ®, adequaat hulpmiddel, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2018
Datum publicatie: 21 november 2018
Bindend advies GcZ,­14 november 2018,­SKGZ201701263

Hulpmiddelenzorg, contactlenzen, machtiging, overgangstermijn, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.6 onderdeel f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2018
Datum publicatie: 21 november 2018
Bindend advies GcZ,­14 november 2018,­SKGZ201800506

Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal, privacy, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, sub d, en 2.11 Rzv,artt. 16 en 21 Wbp, art. 9 AVG, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Bindend advies GcZ,­14 november 2018,­SKGZ201701722

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel c, en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 oktober 2018
Datum publicatie: 30 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­3 oktober 2018,­2018031864,­SKGZ201800386

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, aangepaste stoel, spasmen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2018
Datum publicatie: 7 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2018
Datum publicatie: 19 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­31mei 2018,­2018023281,­SKGZ201701598

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, loopwagen, rollator, informatie website

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 mei 2018
Datum publicatie: 16 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­ 28 juni 2018,­ 2018027227,­ SKGZ201702090

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, bril, verplicht en vrijwillig eigen risico, opzegging zorgverzekering, informatie zorgpas

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 juni 2018
Datum publicatie: 12 november 2018