Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Hulpmiddelenzorg

Het bassipakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Eenvoudige hulpmiddelen voor het lopen zitten niet (meer) in het basispakket. Dit zijn bijvoorbeeld rollators, krukken en looprekken. Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Aantal resultaten: 681

Resultaten 61 - 70

Bindend advies GcZ,­19 september 2018,­SKGZ201702090

Hulpmiddelenzorg, bril, verplicht en vrijwillig eigen risico, opzegging zorgverzekering, informatie zorgpas, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19, 20, 21, 23 en 86 e.v. Zvw, 2.1, 2.9, 2.17 en 2.18 Bzv, 2.6 en 2.13 Rzv, EU Besluit Nr. S1 (C106/23, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 juni 2018
Datum publicatie: 12 november 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­14 februari 2018,­2018003036,­SKGZ201701146

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, categorie 6

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 4 april 2018
Datum publicatie: 5 april 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2018
Datum publicatie: 26 september 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­23 februari 2018,­2017052761,­SKGZ201700984

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, transferbed, Flexobed®

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 21 maart 2018
Datum publicatie: 23 maart 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 februari 2018
Datum publicatie: 24 september 2018
Advies Zorginstituut nederland,­15 januari 2018,­2017043565,­SKGZ201700327

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, loophulpmiddel, uMotion rollator

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 januari 2018
Datum publicatie: 17 september 2018
Bindend advies GcZ,­29 augustus 2018,­SKGZ201701697

Hulpmiddelenzorg, verbandmiddelen, verbandkleding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, artikel 2.6, onderdeel k, artikel 2.18 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 juli 2018
Datum publicatie: 5 november 2018
Bindend advies GcZ,­29 augustus 2018,­SKGZ201702094

Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub t en 2.26 sub j Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 juli 2018
Datum publicatie: 31 oktober 2018
Bindend advies GcZ,­20 juni 2018,­SKGZ201701594

Hulpmiddelenzorg, omgevingsbesturing voor zonwering, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onderdeel e en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 juni 2018
Datum publicatie: 21 juni 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 april 2018
Datum publicatie: 5 oktober 2018
Bindend advies GcZ,­20 juni 2018,­SKGZ201602888

Hulpmiddelenzorg, hoortoestel, substitutie, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onderdeel c en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 20 juni 2018
Datum publicatie: 21 juni 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 april 2018
Datum publicatie: 5 oktober 2018
Bindend advies GcZ,­6 juni 2018,­SKGZ201701767

Hulpmiddelenzorg, bad/waterprothese, intrekking machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.6, onderdeel a, en 2.8 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, 3:37 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 juni 2018
Datum publicatie: 9 juni 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 mei 2018
Datum publicatie: 5 oktober 2018
Bindend advies GcZ,­6 juni 2018,­SKGZ201700956

Hulpmiddelenzorg, hulphond, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder e, en 2.12 Rzv, verzoeker stemt in met voorstel

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 6 juni 2018
Datum publicatie: 8 juni 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 mei 2018
Datum publicatie: 5 oktober 2018