Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Hulpmiddelenzorg

Het bassipakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Eenvoudige hulpmiddelen voor het lopen zitten niet (meer) in het basispakket. Dit zijn bijvoorbeeld rollators, krukken en looprekken. Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Aantal resultaten: 811

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2021,­ SKGZ202001292

Het verstrekken van een Genium® X3-knieprothese is in de situatie van verzoekster niet doelmatig.

Hulpmiddelenzorg, Genium® X3-knieprothese, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub a en 2.8 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 5 november 2020,­ 2020043454,­ SKGZ202001529

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Flash Glucose Monitoring (FGM), FreeStyle Libre, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 november 2020
Datum publicatie: 7 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 2 december 2020,­ SKGZ201901365

Door verzoeker is niet aangetoond dat hij is aangewezen op de door hem gewenste oplaadbare hoortoestellen.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, Phonak Bolero B50-PR Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel c, en 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 december 2020,­ SKGZ202001529

Het volgen van een dieet kan niet gelijk worden gesteld aan een intensief insulineschema.

Hulpmiddelenzorg, Flash Glucose Monitoring (FGM), FreeStyle Libre, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 november 2020
Datum publicatie: 7 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 25 november 2020,­ SKGZ202001113

Reactieve hypoglycemie en nierinsufficiëntie stadium 4 zijn geen indicaties die aanspraak geven op de sensoren van de FreeStyle Libre, een flash glucosemonitoringssysteem, ten laste van de zorgverzekering.

Hulpmiddelenzorg, flash glucosemonitoring, FreeStyle Libre, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 oktober 2020,­ 2020025468,­ SKGZ201902062

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hulphond, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ201902133

Naturapolis. Levering hulpmiddel door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Hoogte gemiddeld gecontracteerd tarief (‘uitgangstarief’) onvoldoende bestreden. Hierop toegepaste korting levert gaan feitelijke hinderpaal op.

Hulpmiddelenzorg, microfoonset, werkplekaanpassing, hoogte vergoeding, hinderpaalcriterium Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.2. Bzv, 2.10 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ201902062

De commissie wijst de aanvraag voor een hulphond af.

Hulpmiddelenzorg, hulphond, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 20 november 2020,­ SKGZ201902701

Verzoeker beschikte op ieder moment over een adequaat functionerend hulpmiddel.

Hulpmiddelenzorg, frequentie verstrekking CPAP maskers en banden, adequate zorg, zorgplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onder b en 2.9 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ201802094

Ziektekostenverzekeraar vergoedt hoortoestellen alsnog, maar geschil is daarmee niet opgelost. Eigen risico en eigen bijdrage zijn van toepassing, geen vergoeding proceskosten, verzoek wordt afgewezen.

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, categorie 6, plomptest Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.10 en 2.33 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 19 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 mei 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021