Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Hulpmiddelenzorg

Het bassipakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Eenvoudige hulpmiddelen voor het lopen zitten niet (meer) in het basispakket. Dit zijn bijvoorbeeld rollators, krukken en looprekken. Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Aantal resultaten: 680

Resultaten 71 - 80

bindend advies GcZ,21 maart 2018,SKGZ201700984

Hulpmiddelenzorg, transferbed, Flexobed®, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.17 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek toegwezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 maart 2018
Datum publicatie: 23 maart 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 februari 2018
Datum publicatie: 24 september 2018
bindend advies GcZ,21 februari 2018,SKGZ201700327

Hulpmiddelenzorg, loophulpmiddel, uMotion rollator, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 januari 2018
Datum publicatie: 17 september 2018
bindend advies GcZ,7 februari 2018,SKGZ201700383

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, hoogte vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, vergoeding eigen bijdrage, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub c, 2.10 en 2.33 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 7 februari 2018
Datum publicatie: 7 februari 2018
advies Zorginstituut Nederland, 11 december 2017, 2017050644, SKGZ201701633

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, therapeutisch looprek, loopband

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 december 2017
Datum publicatie: 15 januari 2018
advies Zorginstituut Nederland, 31 oktober 2017, 2017044964, SKGZ201700856

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 oktober 2017
Datum publicatie: 15 januari 2018
bindend advies GcZ,10 januari 2018,SKGZ201700856

Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel c, en 2.10 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 oktober 2017
Datum publicatie: 15 januari 2018
bindend advies GcZ,10 januari 2018,SKGZ201701633

Hulpmiddelenzorg, therapeutisch looprek, loopband, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6 e.v. Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 december 2017
Datum publicatie: 15 januari 2018
bindend advies GcZ,20 december 2017,SKGZ201700841

Hulpmiddelenzorg, hulphond, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onderdeel e en 2.12 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 20 december 2017
Datum publicatie: 21 december 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 november 2017
Datum publicatie: 21 december 2017
advies Zorginstituut Nederland, 10 november 2017, 2017044520, SKGZ201700841

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hulphond

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 20 december 2017
Datum publicatie: 21 december 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 november 2017
Datum publicatie: 21 december 2017
bindend advies GcZ,6 december 2017,SKGZ201700825

Hulpmiddelenzorg, hoog-laag bed, papegaai, anti-decubitus matras, hoogte vergoeding nietgecontracteerde zorgaanbieder, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6 e.v. Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 6 december 2017
Datum publicatie: 7 december 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 november 2017
Datum publicatie: 7 december 2017