Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Hulpmiddelenzorg

Het bassipakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Eenvoudige hulpmiddelen voor het lopen zitten niet (meer) in het basispakket. Dit zijn bijvoorbeeld rollators, krukken en looprekken. Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Aantal resultaten: 748

Resultaten 81 - 90

BIndend advies GcZ,­ 22 mei 2019,­ SKGZ201801898

Hulpmiddelenzorg, Naida Link CROS, hoortoestel, eigen bijdrage : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.9 en 2.16c Bzv, 2.6, onderdeel c, 2.10 en 2.33, tweede lid, Rz, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juni 2019
Datum publicatie: 4 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 april 2019,­ 2018040307,­ SKGZ201800470

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zvw, Hulpmiddelenzorg, stand wetenschap en praktijk, Hylo-Comod® oogdruppels

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 22 mei 2019,­ SKGZ201800470

Hulpmiddelenzorg, stand wetenschap en praktijk, Hylo-Comod® oogdruppels Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onderdeel f, 2.13 Rzv, 1 Gnw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018,

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2019,­ SKGZ201801042

Hulpmiddelenzorg, eigen risico, clusterprijzen, duimbrace, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1,2.9, 2.17 en 2.18 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv, 16 Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2019,­ SKGZ201801311

Hulpmiddelenzorg, continue glucosemonitoring (CGM), Freestyle Libre, glucosemonitoringsysteem, sensoren, indicatie, voortzetting coulanceregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 maart 2019,­ 2019000533,­ SKGZ201801311

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, continue glucosemonitoring (CGM), Freestyle Libre, glucosemonitoringsysteem, sensoren, indicatie, voortzetting coulanceregeling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 maart 2019,­ SKGZ201800651

Hulpmiddelenzorg, hulphond, clausule machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder e, en 2.12 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 januari 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 31 januari 2019,­ 2019000100,­ SKGZ201800651

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hulphond, clausule machtiging

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 januari 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 februari 2019,­ 2018055503,­ SKGZ201801340

Verzoek om advies als bedoeld in artikel 114 Zvw over een geschil, Hulpmiddelenzorg, hoortoestel, indicatieprotocol

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2019
Datum publicatie: 21 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2019
Datum publicatie: 22 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 5 februari 2019,­ 2019000091,­ SKGZ201800826

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, bad-/waterprothese, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2019
Datum publicatie: 21 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 februari 2019
Datum publicatie: 22 februari 2019