Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Hulpmiddelenzorg

Het bassipakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Eenvoudige hulpmiddelen voor het lopen zitten niet (meer) in het basispakket. Dit zijn bijvoorbeeld rollators, krukken en looprekken. Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Aantal resultaten: 811

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 17 november 2020,­ SKGZ202000569

De commissie kan een schadevergoeding toewijzen voor materiële schade als een verzekerde kosten heeft moeten maken door verwijtbaar handelen van de zorgverzekeraar, het redelijk is dat kosten zijn gemaakt en de omvang van die kosten redelijk is.

Hulpmiddelenzorg, hulphond, indicatie, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder e, en 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 november 2020
Datum publicatie: 18 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 oktober 2020
Datum publicatie: 18 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 oktober 2020,­ 2020028975,­ SKGZ202000569

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hulphond, indicatie, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder e, en 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 november 2020
Datum publicatie: 18 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 oktober 2020
Datum publicatie: 18 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000888

Verzoeker heeft geen onmiddellijke medische of technische hulp nodig bij een val, en heeft daarom geen aanspraak op persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub t en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 8 oktober 2020,­ 2020038123,­ SKGZ202000888

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 sub t en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 14 oktober 2020,­ SKGZ202000116

Het maximeren van het gebruik van diabeteshulpmiddelen in de verzekeringsvoorwaarden is toegestaan zo lang in individuele gevallen van de norm kan worden afgeweken.

Hulpmiddelenzorg, continue glucose monitoring (CGM), FreeStyle Libre, teststrips, indicatie, doelmatigheid, privacy Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 87 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 oktober 2020
Datum publicatie: 16 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 30 september 2020,­ SKGZ202001351

Verzoeker heeft aanspraak op volledige vergoeding van de kosten van steunkousen, ten laste van de zorgverzekering.

Hulpmiddelenzorg, steunkousen, verstrekking binnen een jaar, coulance Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onder m Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 16 september 2020,­ SKGZ201902092

Een verzekerde kan slechts aanspraak maken op de Freestyle Libre als hiervoor een (verzekerings)indicatie bestaat

Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2020
Datum publicatie: 22 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 juli 2020
Datum publicatie: 22 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 1 juli 2020,­ 2020025404,­ SKGZ201902092

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2020
Datum publicatie: 22 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 juli 2020
Datum publicatie: 22 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 12 augustus 2020,­ SKGZ202000311

De ziektekostenverzekeraar mag geen machtigingsvereiste hanteren of een machtiging voor bepaalde tijd afgeven voor Hylo-comod oogdruppels.

Hulpmiddelenzorg, Hylo-Comod® oogdruppels, machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 14 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 juni 2020,­ 2020014216,­ SKGZ201902556

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onderdeel d, en 2.11 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 juli 2020
Datum publicatie: 24 juli 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020