Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Voorbeelden van medisch specialisten zijn: cardioloog, chirurg, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, longarts, neuroloog, oogarts, radioloog, revalidatiearts, of uroloog. Een medisch specialist kan werken in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of eigen praktijk. De plastisch chirurg is ook een medisch specialist. Uitspraken van de geschillencommissie hierover vindt u bij het thema “Plastisch-chirurgische zorg”.

Aantal resultaten: 1.279

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 19 mei 2022,­ SKGZ202100309

Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding voor de operatie die hij in Duitsland heeft ondergaan of op vergoeding van de reiskosten die hij in dit verband heeft gemaakt

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, liesbreuk, hoogte vergoeding, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1 Rzv, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, artt. 25 en 26 Verordening (EG) 987/2009, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 11 april 2022,­ 2022010498,­ SKGZ202100309

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, liesbreuk, hoogte vergoeding, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1 Rzv, art. 20 Verordening (EG) 883/2004, artt. 25 en 26 Verordening (EG) 987/2009.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 19 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 17 mei 2022,­ SKGZ202100984

Photodynamische Therapie (PDT) bij hilair cholangiocarcinoom voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Geen vergoeding op basis van Vo.nr. 883/2004 of op grond van de zorgverzekering.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, Photodynamische Therapie (PDT) bij hilair cholangiocarcinoom, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 mei 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 maart 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 17 mei 2022,­ SKGZ202101474

Noodzaak voor een langere opname dan 28 dagen in White River Manor door verzoeker niet aannemelijk gemaakt.

Mauritius, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, White River Manor, zorgplicht, klinische opname Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 mei 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 maart 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 21 maart 2022,­ 2022010645,­ SKGZ202101474

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mauritius, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, White River Manor, zorgplicht, klinische opname Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 mei 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 maart 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 10 maart 2022,­ 2021037632,­ SKGZ202100984

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, Photodynamische Therapie (PDT) bij hilair cholangiocarcinoom, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 mei 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 maart 2022
Datum publicatie: 18 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 2 mei 2022,­ SKGZ202101928

Radiofrequente denervatie bij chronische aspecifieke lage rugklachten voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, radiofrequente denervatie bij chronische aspecifieke lage rugklachten, plegen te bieden, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2022
Datum publicatie: 3 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2022
Datum publicatie: 3 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 februari 2022,­ 2021051442,­ SKGZ202101928

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, radiofrequente denervatie bij chronische aspecifieke lage rugklachten, plegen te bieden, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2022
Datum publicatie: 3 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2022
Datum publicatie: 3 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 22 maart 2022,­ SKGZ202101801

No-Tubebehandeling is aan te merken als een expertisebehandeling als bedoeld in de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering.

EU/EER, Oostenrijk, medisch-specialistische zorg, NoTube-behandeling, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 maart 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 januari 2022,­ 2021049035,­ SKGZ202101801

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Oostenrijk, medisch-specialistische zorg, NoTube-behandeling, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 maart 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 januari 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022