Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Voorbeelden van medisch specialisten zijn: cardioloog, chirurg, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, longarts, neuroloog, oogarts, radioloog, revalidatiearts, of uroloog. Een medisch specialist kan werken in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of eigen praktijk. De plastisch chirurg is ook een medisch specialist. Uitspraken van de geschillencommissie hierover vindt u bij het thema “Plastisch-chirurgische zorg”.

Aantal resultaten: 1.255

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 29 oktober 2021,­ SKGZ202100510

De bij verzoeker uitgevoerde Resurfacing Hip Arthroplasty (R.HA) waarbij een metal-on-metal (MoM) heupprothese is geplaatst, voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Verzoeker heeft voorts geen aanspraak op een vergoeding als ware een standaard heupoperatie bij hem uitgevoerd. Toestemming op grond van Vo. nr. 883/2004 werd terecht geweigerd.

EU/EER, België, medisch-specialistische zorg, Resurfacing Hip Arthroplasty (RHA), metaalop-metaal-prothese (MoM-prothese) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 augustus 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 29 oktober 2021,­ SKGZ202100288

Resurfacing Hip Arthroplasty (R.HA) waarbij een MoM-heupprothese wordt geplaatst is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk. Geen aanspraak op vergoeding kosten van verblijf in een zorghotel.

EU/EER, medisch-specialistische zorg, R.HA met gebruik van Metal-onMetal (MoM) protheses, stand wetenschap en praktijk, verblijf zorghotel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 oktober 2021,­ 2021029471,­ SKGZ202100288

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, medisch-specialistische zorg, R.HA met gebruik van Metal-onMetal (MoM) protheses, stand wetenschap en praktijk, verblijf zorghotel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 9 augustus 2021,­ 2021020438,­ SKGZ202100510

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, medisch-specialistische zorg, Resurfacing Hip Arthroplasty (RHA), metaalop-metaal-prothese (MoM-prothese) Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 augustus 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 24 september 2021,­ SKGZ202100352

Geen vergoeding vanwege ontbreken voorafgaande toestemming voor de behandeling. Het betreft geen second opinion. Hiervoor is het nodig dat met de uitslag van de bevindingen van de tweede arts wordt teruggegaan naar de behandelend arts.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, onderzoeken en behandelingen bij achalasie, behandeling door arts van eigen keuze, ontbreken verwijzing en voorafgaande toestemming Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Niet bindend advies GcZ,­ 20 september 2021,­ SKGZ202101030

De bij verzoeker uitgevoerde Resurfacing Hip Arthroplasty (RHA) waarbij een metal-on-metal (MoM) heupprothese is geplaatst, voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

EU/EER, België, medisch specialistische zorg, MoM-heupprothese, stand wetenschap en praktijk, gewekt vertrouwen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 juli 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 juli 2021,­ 2021025354,­ SKGZ202101030

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, medisch specialistische zorg, MoM-heupprothese, stand wetenschap en praktijk, gewekt vertrouwen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 juli 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 mei 2020,­ 2020019908,­ SKGZ201901567

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, hulpmiddelenzorg, zittend ziekenvervoer, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.9, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1, 2.6, 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ201901567

Verzoeker kan alleen aanspraak maken op medisch specialistische revalidatiezorg als hij hierop redelijkerwijs is aangewezen en de zorg doelmatig is.

EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, hulpmiddelenzorg, zittend ziekenvervoer, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.9, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.1, 2.6, 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 september 2021,­ SKGZ202100777

Laserontharing ter voorkoming van recidieven bij de behandeling van sinus pilonidalis valt niet onder de dekking van de zorgverzekering.

Geneeskundige zorg, laserontharing bij sinus pilonidalis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 september 2021
Datum publicatie: 2 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juli 2021
Datum publicatie: 2 september 2021