Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Voorbeelden van medisch specialisten zijn: cardioloog, chirurg, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, longarts, neuroloog, oogarts, radioloog, revalidatiearts, of uroloog. Een medisch specialist kan werken in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of eigen praktijk. De plastisch chirurg is ook een medisch specialist. Uitspraken van de geschillencommissie hierover vindt u bij het thema “Plastisch-chirurgische zorg”.

Aantal resultaten: 1.140

Resultaten 141 - 150

bindend advies GcZ,­18 april 2018,­SKGZ201700748

EU/EER, België, geneeskundige zorg, proefinfiltratie en PRF-behandeling, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2018
Datum publicatie: 19 april 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 januari 2018
Datum publicatie: 1 oktober 2018
bindend advies GcZ,­18 april 2018,­SKGZ201701654

Turkije, geneeskundige zorg, resectie hersentumor, hoogte vergoeding, spoedeisende zorg, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2018
Datum publicatie: 19 april 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2018
Datum publicatie: 1 oktober 2018
bindend advies GcZ,­18 april 2018,­SKGZ201602494

Geneeskundige zorg, HIFU-behandeling, stand wetenschap en praktijk, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, artt. 6:2 en 6:248 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2018
Datum publicatie: 19 april 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 februari 2018
Datum publicatie: 1 oktober 2018
bindend advies GcZ,­21 maart 2018,­SKGZ201700464

Medisch specialistische zorg, PTED-behandeling, stand van de wetenschap en praktijk, voorwaardelijke toelating, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2018
Datum publicatie: 23 maart 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 januari 2018
Datum publicatie: 24 september 2018
bindend advies GcZ,­21 maart 2018,­SKGZ201700770

Geneeskundige zorg, High-Intensity Focussed Ultrasound (HIFU), prostaatcarcinoom, stand wetenschap en praktijk, coulance, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2018
Datum publicatie: 23 maart 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 januari 2017
Datum publicatie: 24 september 2018
bindend advies GcZ,­ 21 februari 2018,­SKGZ201601692

EU/EER, België, geneeskundige zorg, spondylodese met osteo-inductief materiaal AttraX®, stand wetenschap en praktijk, financiële compensatie, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek is opgelost

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 december 2017
Datum publicatie: 17 september 2018
bindend advies GcZ,­7 februari 2018,­SKGZ201700948

EU/EER, Spanje, medisch specialistische zorg, klinische revalidatie, indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.12 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 februari 2018
Datum publicatie: 8 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 januari 2018
Datum publicatie: 12 september 2018
bindend advies GcZ,­7 februari 2018,­SKGZ201601814

EU/EER, Oostenrijk, medisch-specialistische zorg, operaties knie, hoogte vergoeding, marktconform tarief, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 19 Vo. nr. 883/2004, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 februari 2018
Datum publicatie: 8 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 december 2017
Datum publicatie: 12 september 2018
bindend advies GcZ,­7 februari 2018,­SKGZ201601924

Buitenlandpolis, Thailand, medisch-specialistische zorg, hoogte vergoeding, terugvordering, vervoerskosten, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2013, art. 6:238 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 februari 2018
Datum publicatie: 8 februari 2018
bindend advies GcZ,­7 februari 2018,­SKGZ201602154

EU/EER, geneeskundige zorg, hysteroscopie, pipelle, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 februari 2018
Datum publicatie: 8 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 december 2017
Datum publicatie: 12 september 2018