Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Voorbeelden van medisch specialisten zijn: cardioloog, chirurg, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, longarts, neuroloog, oogarts, radioloog, revalidatiearts, of uroloog. Een medisch specialist kan werken in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of eigen praktijk. De plastisch chirurg is ook een medisch specialist. Uitspraken van de geschillencommissie hierover vindt u bij het thema “Plastisch-chirurgische zorg”.

Aantal resultaten: 1.095

Resultaten 11 - 20

Bindend advies GcZ, 11 maart 2009, SKGZ2008.01811

Geneeskundige zorg, MRI en preventief onderzoek, EU-EER, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv ; voorwaarden aanvullende verzekering 2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 juli 2019
Bindend advies GcZ, 23 augustus 2006, SKGZ2006.00382 (Ano06.10)

Medisch specialistische zorg, hyperbare zuurstoftherapie Zaaknummer : ANO06.10, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 3 juli 2019
Bindend advies GcZ, 19 september 2007, SKGZ2007.00090 (Ano07.201)

Geneeskundige zorg, buitenland, Metal on Metal Resurfacing techniek (MoM heupprothese) Zaaknummer : ANO07.201, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 11, 13 en 14 Zvw, 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 3 juli 2019
Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201801394

Verenigde Staten, geneeskundige zorg, revalidatie met Activity Based Restorative Therapy (ABRT), stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 3 mei 2019, 2018065425, SKGZ201801394

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verenigde Staten, geneeskundige zorg, revalidatie met Activity Based Restorative Therapy (ABRT), stand wetenschap en praktijk

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 8 juni 2017, 2017012978, SKGZ201602661

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, indicatie, met-gecontracteerde zorgaanbieder

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 9 mei 2019, 2018060325, SKGZ201801191

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie, indicatie

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 5 juni 2019
Bindend advies GcZ, 22 mei 2019, SKGZ201801191

Geneeskundige zorg, interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie, indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 4 juni 2019
Bindend advies GcZ, 22 mei 2019, SKGZ201801203

AV, elektrische epilatie, intrekken machtiging, (on)gerechtvaardigd onderscheid (discriminatie), Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 3:35 en 7:940 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 9 van de Algemene wet gelijke behandeling, 10 van de Wet College voor de rechten van de mens, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 24 mei 2019
Bindend advies GcZ, 3 april 2019, SKGZ201801095

Mexico, geneeskundige zorg, intra-arteriële chemotherapie en immunotherapie, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 5 april 2019