Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Voorbeelden van medisch specialisten zijn: cardioloog, chirurg, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, longarts, neuroloog, oogarts, radioloog, revalidatiearts, of uroloog. Een medisch specialist kan werken in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of eigen praktijk. De plastisch chirurg is ook een medisch specialist. Uitspraken van de geschillencommissie hierover vindt u bij het thema “Plastisch-chirurgische zorg”.

Aantal resultaten: 1.236

Resultaten 11 - 20

Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 oktober 2020,­ 2020001438,­ SKGZ201902439

Definitief advies ais bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, Alfa-1, Respreeza®, stand wetenschap en praktijk, schriftelijke toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 19 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 3 september 2020,­ 2020002119,­ SKGZ201901006

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 19 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 september 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202001746

Het was aan verzoekster om aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar telefonisch heeft toegezegd de extra kosten van het verblijf in een eenpersoonskamer in het ziekenhuis te vergoeden. Hierin is zij niet geslaagd. Eerst tijdens de hoorzitting heeft verzoekster een bewijsaanbod hieromtrent gedaan. Dit is te laat.

EU/EER, België, medisch specialistische zorg, extra kosten voor verblijf op eenpersoonskamer, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202100109

Verzekerde kan geen aanspraak maken op vergoeding van een behandeling met duale immunotherapie, alsook monotherapie met pembrolizumab en ipilimumab, en de intraveneuze toediening van hoog gedoseerde vitamine C .

Turkije, geneeskundige zorg, stand van de wetenschap en praktijk, immunotherapie, pembolizumab, ipilimumab Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 2 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 mei 2021
Datum publicatie: 2 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 mei 2021,­ 2021014726,­ SKGZ202100109

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Turkije, geneeskundige zorg, stand van de wetenschap en praktijk, immunotherapie, pembolizumab, ipilimumab Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 2 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 mei 2021
Datum publicatie: 2 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 juni 2021,­ SKGZ202002377

Vo. nr. 883/2004 blijft buiten toepassing. Geen vergoeding op grond van de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering.

EU/EER, Kroatië, medisch-specialistische zorg, verwijzing, voorafgaande toestemming Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11, 13 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­26 mei 2021,­ 2021019060,­ SKGZ202002377

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Kroatië, medisch-specialistische zorg, verwijzing, voorafgaande toestemming Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11, 13 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 20 Vo. nr. 883/2004

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 oktober 2020,­ 2020025686,­ SKGZ202000745

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, medisch-specialistische zorg, adjuvante immuuntherapie met nivolumab bij melanoom stadium IIIA, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 oktober 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 29 september 2020,­ 2020016153,­ SKGZ201900719

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, TACE en LITT bij levermetastasen na borstkanker, farmaceutische zorg, capecitabine 500 mg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017 en 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 oktober 2020
Datum publicatie: 16 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202001504

Interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie bij een post commotioneel syndroom voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, stand van de wetenschap en praktijk, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 25 juni 2021