Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Voorbeelden van medisch specialisten zijn: cardioloog, chirurg, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, longarts, neuroloog, oogarts, radioloog, revalidatiearts, of uroloog. Een medisch specialist kan werken in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of eigen praktijk. De plastisch chirurg is ook een medisch specialist. Uitspraken van de geschillencommissie hierover vindt u bij het thema “Plastisch-chirurgische zorg”.

Aantal resultaten: 1.236

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 11 juni 2021,­ SKGZ201901253

Autologe hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT) bij MS voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

EU/EER, Zweden, stamceltherapie, autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT), relapsing remitting multiple sclerose (RRMS), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 juni 2021
Datum publicatie: 16 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 14 juni 2021,­ SKGZ202001910

Verzoekster heeft geen indicatie voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie.

Geneeskundige zorg, interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie, IMSR, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2021,­ SKGZ202100023

Combinatiepolis. Behandeling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Gewogen gemiddeld gecontracteerd tarief is bepalend voor de hoogte van de vergoeding. Terugvordering dubbel uitgekeerde declaratie terecht.

Geneeskundige zorg, hoogte vergoeding, combinatiepolis, terugvordering dubbele nota Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 6:203 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 mei 2021,­ SKGZ202100135

Naturapolis. Behandeling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Hoogte gemiddeld gecontracteerd tarief (‘uitgangstarief’) onvoldoende bestreden. Hierop toegepaste korting levert geen feitelijke hinderpaal op.

Geestelijke gezondheidszorg, hoogte vergoeding, hinderpaalcriterium Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 mei 2021,­ SKGZ202002387

De ziektekostenverzekeraar heeft de juiste DBC-zorgproductcodes gehanteerd.

Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, farmaceutische zorg, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 april 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 mei 2021,­ SKGZ202001921

Verzoeker moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de zorgverzekeraar voldoen.

Eigen risico, medisch specialistische zorg, staaroperaties, twee zorgvragen, startdatum DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 12 april 2021,­ 2021009702,­ SKGZ202002387

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, farmaceutische zorg, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 april 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 22 april 2021,­ SKGZ202001827

Vergoeding van ingediende nota’s voor zorg tijdens verblijf in een andere EU-lidstaat op grond van de zorgverzekering mag alleen mét instemming verzekerde. Ontbreekt deze dan moet worden getarifeerd.

EU-EER, Frankrijk, specificatie nota’s Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv, art. 19 Vo. nr. 883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009, art. 6:248 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 april 2021
Datum publicatie: 23 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ201901696

Telefoonkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Toerekenbare tekortkoming EuroCross, telefoonkosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:74 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 april 2021,­ SKGZ202002087

De verstrekte informatie dat een verzekerde vrije artsenkeuze heeft, terwijl er een gemaximeerde vergoeding kan gelden, is niet onjuist.

Medisch specialistische zorg, nota oogarts, gedeeltelijke vergoeding, marktconform tarief, misleidende informatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 april 2021
Datum publicatie: 20 april 2021