Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Voorbeelden van medisch specialisten zijn: cardioloog, chirurg, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, longarts, neuroloog, oogarts, radioloog, revalidatiearts, of uroloog. Een medisch specialist kan werken in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of eigen praktijk. De plastisch chirurg is ook een medisch specialist. Uitspraken van de geschillencommissie hierover vindt u bij het thema “Plastisch-chirurgische zorg”.

Aantal resultaten: 1.236

Resultaten 31 - 40

Bindend advies GcZ,­ 14 april 2021,­ SKGZ202001105

Als de verbinding naar het oppervlakkige veneuze systeem is verbroken, is het niet meer medisch noodzakelijk om de oppervlakkige aderen verder te behandelen. In dat geval is er geen (verzekerings)indicatie voor deze behandeling, en bestaat op grond van de zorgverzekering geen aanspraak op vergoeding van de kosten.

Geneeskundige zorg, behandeling spataderen, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 april 2021
Datum publicatie: 16 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 maart 2021
Datum publicatie: 16 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 maart 2021,­ 2020052363,­ SKGZ202001105

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, behandeling spataderen, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 april 2021
Datum publicatie: 16 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 maart 2021
Datum publicatie: 16 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202001379

De ziektekostenverzekeraar moet aan de hand van de ingediende nota's de hoogte van de vergoeding kunnen vaststellen.

Geneeskundige zorg, medisch-specialistische zorg, vergoeding nota’s, retour zenden nota’s Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 8 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 31 maart 2021,­ SKGZ20201580

Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de tweede opname van erflater in Turkije spoedzorg betrof.

Buitenland, Turkije, medisch specialistische zorg, spoedeisende zorg, proceskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 13 NederlandsTurks Verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 maart 2021
Datum publicatie: 6 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 31 maart 2021,­ SKGZ202001041

De aangevraagde (en inmiddels uitgevoerde) laminectomie/decompressie en spondylodese op meerdere niveaus (re-operatie van de lumbale wervelkolom) zijn terecht afgewezen, omdat uit het dossier niet is gebleken dat verzoekster hiervoor een indicatie had.

EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, rugoperatie, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 maart 2021,­ SKGZ202001567

TACE bij een recidief leiomyosarcoom van de uterus is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, transarteriële chemo-embolisatie (TACE), sarcoom en carcinosarcoom van de uturus, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 januari 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 maart 2021,­ SKGZ202002170

De ziektekostenverzekeraar moet in geval van een restitutiepolis voor verzekerde zorg een vergoeding toekennen tot maximaal het marktconforme tarief.

Geneeskundige zorg, restitutiepolis, hoogte vergoeding, marktconform tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijke toewijzing.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 januari 2021,­ 2020052364,­ SKGZ202001567

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg, transarteriële chemo-embolisatie (TACE), sarcoom en carcinosarcoom van de uturus, stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 januari 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 29 maart 2021,­ SKGZ201901770

Onderzoek bij verdenking van Lyme Borreliose door de BCA-kliniek in Augsburg voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarnaast bestaat geen indicatie voor diagnostiek naar deze aandoening. Verzoekster stelt dat zij al jaren klachten heeft die mogelijk worden veroorzaakt door de ziekte van Lyme. Omdat de BCA-kliniek in Augsburg, Duitsland, gespecialiseerd is in door teken overgedragen ziekten heeft verzoekster besloten zich in deze kliniek te laten onderzoeken. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de hiermee gemoeide kosten geweigerd.

EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, consult, onderzoek bij verdenking op Lyme Borreliose, stand wetenschap en praktijk, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2021
Datum publicatie: 29 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 maart 2021,­ SKGZ202001438

Verzoekster heeft geen recht op een (aanvullende) vergoeding voor de zorgkosten die voor haar rekening zijn gebleven.

EU/EER, België, geneeskundige zorg, cardiologie, second opinion, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, artt. 19 en 20 van de Europese Verordening 883/2004 en art. 26 van de Europese Verordening 987/2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2021
Datum publicatie: 17 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 oktober 2020
Datum publicatie: 17 maart 2021