Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Voorbeelden van medisch specialisten zijn: cardioloog, chirurg, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, longarts, neuroloog, oogarts, radioloog, revalidatiearts, of uroloog. Een medisch specialist kan werken in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of eigen praktijk. De plastisch chirurg is ook een medisch specialist. Uitspraken van de geschillencommissie hierover vindt u bij het thema “Plastisch-chirurgische zorg”.

Aantal resultaten: 1.236

Resultaten 41 - 50

Advies Zorginstituut Nederland,­ 22 oktober 2020,­ 2020042766,­ SKGZ202001438

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, geneeskundige zorg, cardiologie, second opinion, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, artt. 19 en 20 van de Europese Verordening 883/2004 en art. 26 van de Europese Verordening 987/2009

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 maart 2021
Datum publicatie: 17 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 oktober 2020
Datum publicatie: 17 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 maart 2021,­ SKGZ202001519

Verzoeker heeft geen recht op volledige vergoeding van zorgkosten, omdat hij planbare zorg heeft afgenomen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Turkijke, geneeskundige zorg, staaroperatie, hoogte vergoeding, onverschuldigde betaling, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, art. 6:203 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 3 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 25 februari 2021,­ SKGZ201900842

Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van zorg die niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, maar heeft wel recht op vergoeding van de zorg die onder de dekking van de zorgverzekering valt.

EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg bij het Empty Nose Syndrome (ENS) en een geperforeerd neustussenschot Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20. Vo nr. 883/2004, gedeeltelijk toegewezen

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 25 februari 2021
Datum publicatie: 26 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 17 februari 2021,­ SKGZ202001718

Geen spoedeisende zorg, voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar vereist voor zorg in het buitenland.

Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, cervicale decompressie op niveau C5-C6, spoedeisende zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2020
Datum publicatie: 18 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 23 november 2020,­ 2020048606,­ SKGZ202001718

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, cervicale decompressie op niveau C5-C6, spoedeisende zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2020
Datum publicatie: 18 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001803

De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar niet onzorgvuldig jegens verzoeker heeft gehandeld doordat hij heeft ingestemd met de beëindiging van de zorgrelatie tussen verzoeker en de zorgaanbieder, welke instemming door de zorgaanbieder op basis van een bepaling in de overeenkomst tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder in het belang van de verzekerde moet worden gevraagd. De ziektekostenverzekeraar heeft zowel de zorgaanbieder als verzoeker gehoord voordat de overeenkomst door de zorgaanbieder werd beëindigd. Verzoeker had tijdig moeten kiezen voor een andere zorgaanbieder.

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, beëindiging zorgverlening, zorgplicht privacy Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:460 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001499

Verzoekster moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen.

Eigen risico, verplicht eigen risico, medisch specialistische zorg, staaroperaties, twee zorgvragen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, Regeling informatievoorziening ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 februari 2021,­ SKGZ202000869

Geen (verzekerings)indicatie voor refractiechirurgie, wel aanspraak hierop vanwege gedane toezegging.

Geneeskundige zorg, refractiechirurgie, bril- en lensintolerantie, telefonisch toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 10 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 januari 2021
Datum publicatie: 20 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 januari 2021,­ SKGZ202000134

De stelplicht en de bewijslast dat een behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk berust bij een verzekerde.

EU/EER, België, geneeskundige zorg, onderzoek en behandeling van Late Stage Lyme Disease en S.I.BO., stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr. 883/2004, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 december 2020
Datum publicatie: 20 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 januari 2021,­ SKGZ202000973

Eylea® is geen aanspraak in het kader van farmaceutische zorg, maar een add-on. Voorwaarde voor vergoeding is dat het middel wordt gedeclareerd door het ziekenhuis als onderdeel van een medisch specialistische behandeling.

Farmaceutische zorg, medisch-specialistische zorg, aflibercept (Eylea®), add-on Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 januari 2021
Datum publicatie: 11 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 december 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021