Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mondzorg

Onder mondzorg vallen bijvoorbeeld de tandarts en de orthodontist. De meeste behandelingen voor verzekerden vanaf 18 jaar worden _niet_ uit het basispakket vergoed. Een aanvullende tandartsverzekering geeft extra vergoeding.

Aantal resultaten: 814

Resultaten 31 - 40

Bindend advies GcZ,­ 10 november 2021,­ SKGZ202100238

Geen (verzekerings)indicatie voor orthodontische hulp in bijzondere gevallen. Geen ongevalsdekking voor orthodontie onder de aanvullende ziektekostenverzekering.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 november 2021
Datum publicatie: 11 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 september 2021
Datum publicatie: 11 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 9 september 2021,­ 2021033463,­ SKGZ202100238

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 november 2021
Datum publicatie: 11 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 september 2021
Datum publicatie: 11 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 25 oktober 2021,­ SKGZ202101137

Verzoeker heeft geen aanspraak op basis van de bestaande ongevalsdekking. De implantaatbehandeling werd gestart zonder akkoordverklaring en de melding vond niet plaats binnen drie maanden na het ongeval.

Aanvullende ziektekostenverzekering (AV), mondzorg, implantaten, ongeval Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, 6:248 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 oktober 2021
Datum publicatie: 29 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 22 september 2021,­ SKGZ202100590

De ziektekostenverzekeraar mag de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig wijzigen ten nadele van de verzekerde. Van het recht de verzekering op te zeggen is door verzoekster geen gebruik gemaakt zodat de gewijzigde voorwaarden nu tussen partijen gelden.

Aanvullende verzekering (AV), orthodontie, wijziging vergoeding Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 september 2021
Datum publicatie: 27 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 mei 2020,­ 2020017610,­ SKGZ201900074

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, behandelingen paradontitis na medicijngebruik Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 september 2021,­ SKGZ201900074

Verband tussen niet-tandheelkundige aandoening en parodontale aandoening niet aannemelijk gemaakt, daarom geen vergoeding parodontale behandelingen ten laste van de zorgverzekering.

Mondzorg, behandelingen paradontitis na medicijngebruik Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 9 september 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 augustus 2021,­ SKGZ202100467

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt dekking voor tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval. Hierbij geldt dat de behandeling moet plaatsvinden binnen één jaar na het ongeval, en moet zijn gericht op het directe letsel als gevolg van dit ongeval. In de situatie van verzoeker is niet voldaan aan de verzekeringsvoorwaarden. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Ziektekostenverzekeringen N.V. te Amersfoort en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Aanvullende ziektekostenverzekering, kosten tandheelkundige behandelingen na een ongeval Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, 2018 en 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 augustus 2021,­ SKGZ202100227

Nota terecht afgewezen. Op grond van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering bestaat aanspraak op maximaal € 250,-- per kalenderjaar en dit bedrag werd al uitgekeerd.

Aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte tandartsbudget Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 augustus 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 29 juni 2021,­ 2021013947,­ SKGZ202100210

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juni 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 april 2021,­ 2020052844,­ SKGZ202001953

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, aanbrengen implantaten, botopbouw, ernstig geslonken kaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021