Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mondzorg

Onder mondzorg vallen bijvoorbeeld de tandarts en de orthodontist. De meeste behandelingen voor verzekerden vanaf 18 jaar worden _niet_ uit het basispakket vergoed. Een aanvullende tandartsverzekering geeft extra vergoeding.

Aantal resultaten: 814

Resultaten 41 - 50

Bindend advies GcZ,­ 28 juli 2021,­ SKGZ202100183

Het was aan verzoekster om aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar telefonisch heeft toegezegd de kosten van de tandheelkundige behandeling voor 75% te vergoeden, zonder dat hierbij rekening werd gehouden met de maximale vergoeding per kalenderjaar van € 1.500,--. Hierin is zij niet geslaagd.

Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 28 juli 2021,­ SKGZ202100210

De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde en medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is. Omdat verzoekster is gestart met de orthodontische behandeling zonder dat zij hiervoor toestemming had van de ziektekostenverzekeraar dient het risico dat het bestaan van een verzekeringstechnische indicatie niet meer kan worden vastgesteld voor haar rekening te komen.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juni 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 oktober 2020,­ 2020035279,­ SKGZ202000497

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, mondzorg, plaatsen kronen, gebitsslijtage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 28 mei 2020,­ 2020019852,­ SKGZ201901678

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 2 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 30 september 2020,­ 2020010237,­ SKGZ201902406

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, wortelkanaalbehandelingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 juni 2021,­ SKGZ202100198

De door de ziektekostenverzekeraar gehanteerde wachttijd voor kronen is toelaatbaar. Onbekendheid van verzoeker met deze wachttijd, staat aan toepassing hiervan niet in de weg.

Wijziging aanvullende verzekering (AV), mondzorg, wachttijd Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juni 2021,­ SKGZ202001951

De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op het aanbrengen van een implantaat.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaat, ongeval Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 mei 2021,­ SKGZ202001953

Verzoekster heeft geen aanspraak op botopbouw in de bovenkaak en het aanbrengen van implantaten ten laste van de zorgverzekering.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, aanbrengen implantaten, botopbouw, ernstig geslonken kaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 mei 2021,­ SKGZ202002053

De voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering zijn niet voor meerderlei uitleg vatbaar ten aanzien van de aanspraak op mondzorg na een ongeval. Orthodontie valt er niet onder.

Aanvullende ziektekostenverzekering, orthodontie na ongeval, onduidelijke voorwaarde Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:238 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 21 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 24 maart 2020,­ 2020011198,­ SKGZ201901897

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten, syndroom van Sjögren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 januari 2021
Datum publicatie: 7 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 maart 2020
Datum publicatie: 21 mei 2021