Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mondzorg

Onder mondzorg vallen bijvoorbeeld de tandarts en de orthodontist. De meeste behandelingen voor verzekerden vanaf 18 jaar worden _niet_ uit het basispakket vergoed. Een aanvullende tandartsverzekering geeft extra vergoeding.

Aantal resultaten: 814

Resultaten 61 - 70

Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 februari 2021,­ 2021002808,­ SKGZ202002163

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2021,­ SKGZ202001520

De zorgverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 januari 2021,­ 2020056050,­ SKGZ202001520

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001686

Er is niet gebleken dat verzoeker een indicatie heeft die voor de bovenkaak recht geeft op bijzondere tandheelkunde ten laste van de zorgverzekering.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 3 december 2020,­ 2020050144,­ SKGZ202001686

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 27 januari 2021,­ SKGZ202001260

Niet alle zorg van de mondhygiëniste valt onder preventieve mondzorg.

Aanvullende verzekering, mondzorg, mondhygiëniste, informatie op website en in polisvoorwaarden Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 15 januari 2021,­ SKGZ202000129

Er bestaat aanspraak op een orthodontische behandeling op grond van de zorgverzekering als sprake is van een ernstige aandoening aan het tand-kaak-mondstelsel én medebehandeling of diagnostiek van een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020, verzoek afgewezen

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 15 januari 2021
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 januari 2021
Datum publicatie: 20 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 3 december 2020,­ 2020051405,­ SKGZ202000129

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 15 januari 2021
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 januari 2021
Datum publicatie: 20 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 januari 2021,­ SKGZ201901897

Er is in dit geval niet aannemelijk gemaakt dat een verband bestaat tussen het syndroom van Sjögren en de noodzaak van een vaste voorziening.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten, syndroom van Sjögren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 januari 2021
Datum publicatie: 7 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 maart 2020
Datum publicatie: 21 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 14 december 2020,­ SKGZ202000988

Parodontale zorg bij het syndroom van Sjögren valt niet onder de indicaties voor bijzondere tandheelkunde.

Mondzorg, behandelingen paradontitis, syndroom van Sjögren, machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2020
Datum publicatie: 15 december 2020