Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mondzorg

Onder mondzorg vallen bijvoorbeeld de tandarts en de orthodontist. De meeste behandelingen voor verzekerden vanaf 18 jaar worden _niet_ uit het basispakket vergoed. Een aanvullende tandartsverzekering geeft extra vergoeding.

Aantal resultaten: 814

Resultaten 71 - 80

Advies Zorginstituut Nederland,­ 16 november 2020,­ 2020045551,­ SKGZ202000988

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, behandelingen paradontitis, syndroom van Sjögren, machtiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 december 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 25 november 2020,­ SKGZ202000899

Niet de aanleiding tot de zorg, maar de kwaliteit van de zorgaanbieder is bepalend voor het antwoord op de vraag van welk tarief moet worden uitgegaan.

Zuid-Afrika, verwijderen infectie door kaakchirurg en prosthodontist, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 27 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 oktober 2020,­ 2020045213,­ SKGZ202001354

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, machtiging, toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 oktober 2020,­ 2020039690,­ SKGZ201901817

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Egypte, mondzorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, onduidelijke website Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 25 november 2020,­ SKGZ202001354

De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, machtiging, toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ202000497

Verzoeker heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkunde.

EU/EER, Duitsland, mondzorg, plaatsen kronen, gebitsslijtage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 november 2020,­ SKGZ201901817

De aanvullende verzekering biedt alleen een aanvullende dekking als de zorgverzekering ook dekking biedt.

Egypte, mondzorg, spoedeisende zorg, hoogte vergoeding, onduidelijke website Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 21 oktober 2020,­ SKGZ202001185

Verzoeker heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp ten laste van de zorgverzekering. Vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering bestaat nog aanspraak op een aanvullende vergoeding.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, dento-alveolair defect Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 13 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 september 2020
Datum publicatie: 13 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 september 2020,­ 2020032728,­ SKGZ202001185

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, dento-alveolair defect Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 13 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 september 2020
Datum publicatie: 13 november 2020
Bindend advies Gcz,­ 9 november 2020,­ SKGZ202000833

De commissie beslist dat de tandheelkundige behandeling niet hoeft te worden vergoed omdat deze niet plaatsvindt binnen één jaar na het ongeval. Geen beroep op afwijkend beleid van de verzekeraar. Geen strijd met redelijkheid en billijkheid bij toepassing van de termijn.

Aanvullende ziektekostenverzekering, tandheelkundige zorg na ongeval Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 november 2020
Datum publicatie: 11 november 2020