Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mondzorg

Onder mondzorg vallen bijvoorbeeld de tandarts en de orthodontist. De meeste behandelingen voor verzekerden vanaf 18 jaar worden _niet_ uit het basispakket vergoed. Een aanvullende tandartsverzekering geeft extra vergoeding.

Aantal resultaten: 814

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 21 oktober 2020,­ SKGZ201901678

De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op een combinatiebehandeling, bestaande uit een osteotomie en orthodontie.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 oktober 2020
Datum publicatie: 2 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 5 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000821

De ziektekostenverzekeraar hoeft betrokkene niet te informeren over het starten van een onderzoek. Als betrokkene vragen stelt lopende het onderzoek dient de ziektekostenverzekeraar betrokkene mee te delen dat (nog) niet inhoudelijk kan worden gereageerd. Voorafgaand aan het instellen van een persoonlijk onderzoek dient een deugdelijk feitenonderzoek te worden verricht.

Buitenland, Thailand, mondzorg, fraudeonderzoek, informeren betrokkene, klachtafhandeling Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 16 oktober 2020,­ SKGZ201902406

Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg.

Mondzorg, wortelkanaalbehandelingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 oktober 2020,­ SKGZ202000619

De commissie beslist dat geen aanspraak bestaat op implantaten in combinatie met een vaste constructie.

EU/EER, Portugal, mondzorg, bijzondere tandheelkunde, vaste constructie op implantaten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 3 augustus 2020,­ 2020030579,­ SKGZ202000619

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Portugal, mondzorg, bijzondere tandheelkunde, vaste constructie op implantaten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 9 september 2020,­ SKGZ201801324

Per 21 januari 2019 is het causale verband tussen chemotherapie en de mondgezondheid aangetoond, daarna kan een zorgverzekeraar nog wel toetsten aan het maatmanbeginsel

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde na chemotherapie, frameprothese Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juli 2019
Datum publicatie: 29 juli 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 14 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 14 september 2020
Definitief Advies Zorginstituut Nederland,­ 3 augustus 2020,­ 201900065,­ SKGZ201801324

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde na chemotherapie, frameprothese Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juli 2019
Datum publicatie: 29 juli 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 14 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 14 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 2 september 2020,­ SKGZ202000176

Bij verzoeker is geen sprake van oligodontie. Hij heeft daarom geen aanspraak op bijzondere tandheelkundige zorg ten laste van de zorgverzekering.

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, vier implantaten, hypodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 september 2020
Datum publicatie: 7 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 7 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 3 augustus 2020,­ 2020031279,­ SKGZ202000176

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, vier implantaten, hypodontie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 september 2020
Datum publicatie: 7 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 7 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 27 augustus 2020,­ SKGZ202000748

De commissie beslist dat het niet aan de ziektekostenverzekeraar is te wijten dat verzoeker geen kennis heeft genomen van de wijzigingen in de aanvullende ziektekostenverzekering.

Aanvullende ziektekostenverzekering, dekking orthodontie, kenbaarheid wijziging voorwaarden, wachttijd Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 augustus 2020
Datum publicatie: 28 augustus 2020