Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Overige verzekeringsdekking

Niet elke zorgvorm heeft een eigen thema. Hier vindt u de uitspraken van de Geschillencommissie over de vergoeding van zorgvormen zonder eigen thema. Bijvoorbeeld: preventief of sportmedisch onderzoek, sportmassage of stoppen-met-roken.

Aantal resultaten: 66

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 13 april 2022,­ SKGZ202100855

Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van een behandeling in een kuuroord in verband met reumatoïde artritis.

Aanvullende ziektekostenverzekering, kuuroord, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 8 januari 2020,­ SKGZ201900897

Buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, hartinfarct Voorwaarden ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020
Bindend advies GcZ,­10 oktober 2018,­SKGZ201800869

Aanvullende ziektekostenverzekering, sterilisatie, DBC-systematiek, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2018
Datum publicatie: 12 oktober 2018
advies Zorginstituut Nederland,­ 28 januari 2015,­ 2014131033,­ SKGZ201303284

Herzien advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Autologe serumoogdruppels

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 februari 2015
Datum publicatie: 13 februari 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 januari 2015
Datum publicatie: 13 november 2015
advies Zorginstituut Nederland,­ 11 augustus 2014,­ 2014091022,­ SKGZ201400831

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneesmiddelenzorg, preferentiebeleid, Zyprexa

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 september 2014
Datum publicatie: 19 september 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 augustus 2014
Datum publicatie: 16 oktober 2015
GcZ,­11 februari 2015,­SKGZ201303284

Autologe serumoogdruppels, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4, 2.8 Bzv, 2.5, Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 februari 2015
Datum publicatie: 13 februari 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 januari 2015
Datum publicatie: 13 november 2015
Bindend advies GcZ,­11 februari 2015,­SKGZ201401471

Aanvullende ziektekostenverzekering, tandheelkunde, kroon, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 11 februari 2015
Datum publicatie: 13 februari 2015
GcZ,­28 januari 2015,­SKGZ201401551

Veronderstelde fraude, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, art. 7:941 BW), verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 januari 2015
Datum publicatie: 30 januari 2015
bindend advies GcZ,­14 januari 2015,­SKGZ201303147

Fysiotherapie, aanvullende ziektekostenverzekering, medische noodzaak voor meer dan 40 behandelingen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 14 januari 2015
Datum publicatie: 16 januari 2015
bindend advies GcZ,­05 november 2014,­SKGZ201400380

Mondzorg, osteotomie, orthodontie, wijziging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 november 2014
Datum publicatie: 7 november 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 augustus 2014
Datum publicatie: 22 oktober 2015