Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Overige verzekeringsdekking

Niet elke zorgvorm heeft een eigen thema. Hier vindt u de uitspraken van de Geschillencommissie over de vergoeding van zorgvormen zonder eigen thema. Bijvoorbeeld: preventief of sportmedisch onderzoek, sportmassage of stoppen-met-roken.

Aantal resultaten: 66

Resultaten 51 - 60

Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2010,­ SKGZ2010.00384

IPL-laserbehandeling bij overbeharing in het gelaat, ziekte van Cushing, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2010
Datum publicatie: 7 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2010,­ SKGZ2009.02229

EU/EER, Duitsland, Geneeskundige zorg, heupoperatie deels vergoed, revalidatie niet vergoed, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ SKGZ2009.02399

Eigen bijdrage thuiszorg, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegwezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 september 2010
Datum publicatie: 2 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 25 augustus 2010,­ SKGZ2009.02348

Ontharing gezicht met Intense Pulsed Light (IPL), Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 augustus 2010
Datum publicatie: 2 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 21 november 2007,­ SKGZ2006.01934 (ANO07.320)

Geneeskundige zorg, ICSI, Gent (België), assisted hatching-methode, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 november 2007
Datum publicatie: 1 maart 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 november 2010,­ SKGZ2010.00233

Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een huidtherapeut, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 november 2010
Datum publicatie: 28 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 2 december 2009,­ SKGZ2009.00444

EU/EER, geneeskundige zorg, status na dorsale decompressie L2-3 met complicaties en status na centrale, longembolieklinische revalidatie na medisch noodzakelijke operatie, hulpmiddelen, Keilküssen, orthopädische Stützen en Strumpfhelfer, zittend ziekenvervoer, reiskosten, reis- en verblijfskosten echtgenoot en kinderen, telefoonkosten, immateriële schadevergoeding en wettelijke rente, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 Bzv, art. 22 lid 1 onder a-i EG-Verordening 1408/71, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2009
Datum publicatie: 28 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 11 januari 2008,­ SKGZ2007.00393 (ANO07.384)

Geneeskundige zorg, buitenland, vergoeding second opinion, Antwerpen (België), verwijzing huisarts, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 11, 13 en 14 Zvw, 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 11 januari 2008
Datum publicatie: 28 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 17 oktober 2007,­ SKGZ2007.00341 (ANO07.278)

Geneeskundige zorg, UVB-lichttherapie, thuis, pruritis generalisata, slecht ter been, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 11, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 17 oktober 2007
Datum publicatie: 28 februari 2011
Bindend advies GcZ,­ 8 augustus 2007,­ SKGZ2006.01602 (ANO07.155)

Geneeskundige zorg, IVF, ISCI, MESA, TESE, Gent (België), reisvergoeding, Zorgverzekering 2006 en 2007, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 augustus 2007
Datum publicatie: 23 februari 2011