Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diƫtetiek. Het basispakket dekt deze zorg beperkt.

Aantal resultaten: 160

Resultaten 11 - 20

bindend advies GcZ,8 november 2017,SKGZ201700442

Egypte, paramedische zorg, fysiotherapie, doelmatigheid, aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017
advies Zorginstituut Nederland, 25 september 2017, 2017039589, SKGZ201700419

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, indicatie

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 september 2017
Datum publicatie: 9 november 2017
advies Zorginstituut Nederland, 14 november 2016, 2016123715, SKGZ201600291

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, wijziging indicatie

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 december 2016
Datum publicatie: 23 december 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 november 2016
Datum publicatie: 21 september 2017
advies Zorginstituut Nederland, 13 juni 2017, 2017021559, SKGZ201700545

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, oedeemtherapie, chronische indicatie, doorlopende machtiging, schriftelijke toezegging

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 5 juli 2017
Datum publicatie: 6 juli 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 juni 2017
Datum publicatie: 10 juli 2017
bindend advies GcZ,5 juli 2017,SKGZ201700545

Paramedische zorg, fysiotherapie, oedeemtherapie, chronische indicatie, doorlopende machtiging, schriftelijke toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en bijlage 1 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 5 juli 2017
Datum publicatie: 6 juli 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 juni 2017
Datum publicatie: 10 juli 2017
advies Zorginstituut Nederland, 14 februari 2017, 2017001986, SKGZ201503474

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, indicatie

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 22 maart 2017
Datum publicatie: 23 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2017
Datum publicatie: 27 maart 2017
bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201503474

Paramedische zorg, fysiotherapie,indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 22 maart 2017
Datum publicatie: 23 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2017
Datum publicatie: 27 maart 2017
bindend advies GcZ,8 maart 2017,SKGZ201601454

Paramedische zorg, fysiotherapie, oncologische behandeling, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 6:238 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 maart 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
bindend advies GcZ,8 maart 2017,SKGZ201601015

Paramedische zorg, Cranio Sacraal therapie, eigen risico, GGZ, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, verrekeningen, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.17 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 maart 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
advies Zorginstituut Nederland, 2 februari 2017, 2016139535, SKGZ201601454

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, oncologische behandeling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 maart 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017