Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Het basispakket dekt deze zorg beperkt.

Aantal resultaten: 192

Resultaten 51 - 60

bindend advies GcZ,­8 maart 2017,­SKGZ201601015

Paramedische zorg, Cranio Sacraal therapie, eigen risico, GGZ, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, verrekeningen, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.17 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 maart 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
bindend advies GcZ,­8 maart 2017,­SKGZ201601454

Paramedische zorg, fysiotherapie, oncologische behandeling, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 6:238 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 maart 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 2 februari 2017,­ 2016139535,­ SKGZ201601454

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, oncologische behandeling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 maart 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 25 januari 2017,­ 2016139296,­ SKGZ201601015

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekerinaswet, Paramedische zorg, Cramo Sacraal therapie, eigen risico, GGZ, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, verrekeningen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 maart 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2017
Datum publicatie: 10 maart 2017
bindend advies GcZ,­22 februari 2017,­SKGZ201601781

Paramedische zorg, sportmassage, informatieverstrekking, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 februari 2017
Datum publicatie: 23 februari 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 03 januari 2017,­ 2016127669,­ SKGZ201600773

Definitief Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, logopedie, plaats waar de zorg wordt verleend

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 januari 2017
Datum publicatie: 20 januari 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 januari 2017
Datum publicatie: 23 januari 2017
bindend advies GcZ,­11 januari 2017,­SKGZ201600773

Paramedische zorg, logopedie, plaats waar de zorg wordt verleend, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.6 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 januari 2017
Datum publicatie: 20 januari 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 januari 2017
Datum publicatie: 23 januari 2017
bindend advies GcZ,­21 december 2016,­SKGZ201600291

Paramedische zorg, fysiotherapie, wijziging indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 21 december 2016
Datum publicatie: 23 december 2016
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 november 2016
Datum publicatie: 21 september 2017
bindend advies GcZ,­21 december 2016,­SKGZ201600554

Geneeskundige zorg, paramedische zorg, fysiotherapie, Guillain-Barré syndroom, Voorwaarden zorgverzekering 2015,artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2016
Datum publicatie: 23 december 2016
advies Zorginstituut Nederland,­ 12 maart 2012,­ 2012027270,­ SKGZ201102459

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, paramedische zorg, hydrotherapie

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 mei 2012
Datum publicatie: 16 mei 2012
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 maart 2012
Datum publicatie: 15 november 2016