Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Het basispakket dekt deze zorg beperkt.

Aantal resultaten: 160

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ, 11 januari 2012, SKGZ2011.01338

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, indicatie, registratie fysiothe-rapeut, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 11 januari 2012
Datum publicatie: 27 januari 2012
Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.00750

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, niet verlengen contract met zorgverlener, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01274

Geneeskundige zorg, dyslexiezorg, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullen-de ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01299

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01550

Geneeskundige zorg, dyslexie, telefonische toezegging, Davistraining, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullen-de ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.00147

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, revalidatie, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 7 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.00863

Geneeskundige zorg, behandeling door een pedicure, reumatoïde artritis, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 7 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ, 28 september 2011, SKGZ2011.00678

Premie, betalingsachterstand, kosten fysiotherapie, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2011, artt. 10 en 11 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2011, en art. 6:43 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 28 september 2011
Datum publicatie: 14 december 2011
Bindend advies GcZ, 4 april 2008, SKGZ2007.02191 (ANO08.081)

fysiotherapie, gescheurde kruisband, alternatief operatie, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 11 Zvw, 2.6 en bijlage 1 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 4 april 2008
Datum publicatie: 13 december 2011
Bindend advies GcZ, 23 november 2011, SKGZ2011.00598

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 23 november 2011
Datum publicatie: 30 november 2011