Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Het basispakket dekt deze zorg beperkt.

Aantal resultaten: 172

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 25 januari 2012,­ SKGZ2011.00799

Geneeskundige zorg, dyslexiezorg, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 25 januari 2012
Datum publicatie: 22 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 8 februari 2012,­ SKGZ2011.00597

EU/EER, chiropractor, erkende beroepsvereniging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 8 februari 2012
Datum publicatie: 17 februari 2012
Bindend advies GcZ,­ 11 januari 2012,­ SKGZ2011.01338

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, indicatie, registratie fysiothe-rapeut, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 11 januari 2012
Datum publicatie: 27 januari 2012
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2011,­ SKGZ2011.00750

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, niet verlengen contract met zorgverlener, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2011,­ SKGZ2011.01274

Geneeskundige zorg, dyslexiezorg, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullen-de ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2011,­ SKGZ2011.01299

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2011,­ SKGZ2011.01550

Geneeskundige zorg, dyslexie, telefonische toezegging, Davistraining, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullen-de ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 21 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 december 2011,­ SKGZ2011.00147

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, revalidatie, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 7 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 7 december 2011,­ SKGZ2011.00863

Geneeskundige zorg, behandeling door een pedicure, reumatoïde artritis, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 7 december 2011
Datum publicatie: 28 december 2011
Bindend advies GcZ,­ 28 september 2011,­ SKGZ2011.00678

Premie, betalingsachterstand, kosten fysiotherapie, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2011, artt. 10 en 11 Zvw, paragraaf 3.3 Zvw, 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2011, en art. 6:43 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 28 september 2011
Datum publicatie: 14 december 2011