Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Plastisch-chirurgische zorg

Het basispakket dekt plastisch-chirurgische zorg beperkt. Het moet gaan om een verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Een aantal behandelingen zijn volledig uitgesloten van vergoeding, óók als er sprake is van verminking of functiestoornis. De basisverzekering vergoedt ook de correctie van enkele aangeboren misvormingen, zoals een hazenlip of geboortevlek.

Aantal resultaten: 1.131

Resultaten 21 - 30

Advies Zorginstituut Nederland, 18 februari 2019, 2019003889, SKGZ201801185

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Plastische chirurgie, buikwandcorrectie en lower bodylift, Pittsburgh Rating Scale

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 22 maart 2019
Bindend advies GcZ, 20 maart 2019, SKGZ201801185

Plastische chirurgie, buikwandcorrectie en lower bodylift, Pittsburgh Rating Scale, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 22 maart 2019
Bindend advies GcZ, 20 februari 2019, SKGZ201801447

AV, plastische chirurgie, abdominoplastiek inclusief navelreïnsertie en reven fascia abdominalis (buikwandcorrectie), Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 6:74 BW en 150 Rv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 21 februari 2019
Bindend advies GcZ, 6 februari 2019, SKGZ201801719

Plastische chirurgie, dubbelzijdige borstverkleining, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 21 december 2018, 2018062069, SKGZ201801719

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Plastische chirurgie, dubbelzijdige borstverkleining

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 7 februari 2019
Bindend advies GcZ, 6 februari 2019, SKGZ201801287

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, neuscorrectie bij transitie van man naar vrouw (transseksualiteit) ,Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 14 december 2018, 2018058813, SKGZ201801287

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, neuscorrectie bij transitie van man naar vrouw (transseksualiteit)

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 7 februari 2019
Bindend advies GcZ, 23 januari 2019, SKGZ201801058

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, bovenooglidcorrectie, informatieplicht, Regeling TH/NR-010, art. 3:35 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 30 januari 2019
Bindend advies GcZ, 16 januari 2019, SKGZ201800697

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, oorstandcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, Uitspraak: Toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 18 januari 2019
advies Zorginstituut Nederland, 2 november 2018, 2018054570, SKGZ201800929

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundiqe zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 14 januari 2019