Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Plastisch-chirurgische zorg

Het basispakket dekt plastisch-chirurgische zorg beperkt. Het moet gaan om een verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Een aantal behandelingen zijn volledig uitgesloten van vergoeding, óók als er sprake is van verminking of functiestoornis. De basisverzekering vergoedt ook de correctie van enkele aangeboren misvormingen, zoals een hazenlip of geboortevlek.

Aantal resultaten: 1.252

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 30 juni 2021,­ SKGZ202001405

In geval van tubereuze borsten, asymmetrie, pijnklachten en psychische klachten bestaat geen aanspraak op het inbrengen van borstimplantaten.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, borstcorrectie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 mei 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 juni 2021,­ 2021017572,­ SKGZ202002309

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 mei 2021,­ 2021016065,­ SKGZ202001405

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, borstcorrectie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 mei 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202002502

In de situatie van verzoekster is geen sprake van een significante vervaging van de oorspronkelijke tepelhoftatoeage, waardoor deze tatoeage niet langer als 'tepel' is te typeren. Daarom kan niet worden gesproken van verminking zoals bedoeld in de Zvw.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, tepelhoftatoeage, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 mei 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 mei 2021,­ 2021013011,­ SKGZ202002502

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, tepelhoftatoeage, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 mei 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 1 oktober 2020,­ 2020041669,­ SKGZ202000586

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, indicatie, gescheurde oorlel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 oktober 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202002339

Aanspraak op een buikwandcorrectie ten laste van de zorgverzekering bestaat in geval van een verzekeringsindicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Bij verzoekster is sprake van verminking.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, buikbreuk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 23 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2021,­ SKGZ202001650

Verzoekster heeft geen aanspraak op een labiacorrectie, omdat een (verzekerings)indicatie hiervoor ontbreekt.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, labiacorrectie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 april 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 april 2021,­ 2021011669,­ SKGZ202001650

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, labiacorrectie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 april 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 12 mei 2021,­ SKGZ202002266

Verzoeker heeft aanspraak op autologe lipofilling van het gelaat op grond van de zorgverzekering.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, autologe lipofilling (AFT), indicatie, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 mei 2021
Datum publicatie: 17 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 april 2021
Datum publicatie: 17 mei 2021