Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Plastisch-chirurgische zorg

Het basispakket dekt plastisch-chirurgische zorg beperkt. Het moet gaan om een verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Een aantal behandelingen zijn volledig uitgesloten van vergoeding, óók als er sprake is van verminking of functiestoornis. De basisverzekering vergoedt ook de correctie van enkele aangeboren misvormingen, zoals een hazenlip of geboortevlek.

Aantal resultaten: 1.252

Resultaten 31 - 40

Advies Zorginstituut Nederland,­ 1 april 2021,­ 2021009416,­ SKGZ202002266

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, autologe lipofilling (AFT), indicatie, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 mei 2021
Datum publicatie: 17 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 april 2021
Datum publicatie: 17 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 april 2021,­ SKGZ202002097

Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie omdat een (verzekerings)indicatie hiervoor ontbreekt.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 februari 2021,­ 2021002117,­ SKGZ202002097

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202001399

De ziektekostenverzekeraar mocht de door verzoeker ingediende nota voor medisch specialistische zorg afwijzen nu hierop geen DBC-code was vermeld.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, ooglidcorrectie, declaratie d.m.v. DBC-code Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 35 Wet marktordening gezondheidszorg, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 april 2021,­ SKGZ202001837

Turkije, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, verwijderen borstprotheses, lekkage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 7 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 27 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 maart 2021,­ SKGZ202000476

Aan verzoekster is niet een redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden van de zorgverzekeraar kennis te nemen. Daarom wordt beslist dat verzoekster in redelijkheid geen beroep kan doen op het hebben van een geldige verwijzing en voorafgaande toestemming.

Turkije, plastische chirurgie, liposuctie bij lipoedeem, abdominoplastiek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, artt. 6:233 en 6:234 BW, gedeeltelijke toewijzing.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 maart 2021,­ SKGZ202001859

Geen aanspraak op verwijdering borstprothesen bij ontbreken van een (verzekerings)indicatie.

Plastische chirurgie, verwijderen borstprothesen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 januari 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 januari 2021,­ 2020052802,­ SKGZ202001859

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Plastische chirurgie, verwijderen borstprothesen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 januari 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 december 2020,­ 2020047416,­ SKGZ202000145

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, haartransplantatie bij alopecia androgenetica Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 27 januari 2021,­ SKGZ202000145

Geen (verzekerings)indicatie voor een haartransplantatie bij verzoekster aanwezig.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, haartransplantatie bij alopecia androgenetica Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021