Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Plastisch-chirurgische zorg

Het basispakket dekt plastisch-chirurgische zorg beperkt. Het moet gaan om een verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Een aantal behandelingen zijn volledig uitgesloten van vergoeding, óók als er sprake is van verminking of functiestoornis. De basisverzekering vergoedt ook de correctie van enkele aangeboren misvormingen, zoals een hazenlip of geboortevlek.

Aantal resultaten: 1.131

Resultaten 31 - 40

Bindend advies GcZ, 9 januari 2019, SKGZ201800929

Geneeskundiqe zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 11 januari 2019
Bindend advies GcZ, 28 december 2018,SKGZ201800496

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, rolstoelafhankelijke, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 7 januari 2019
advies Zorginstituut Nederland, 26 september 2018, 2018044388, SKGZ201800442

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Servië, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, boven- en onderooglidcorrectie

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 2 januari 2019
advies Zorginstituut Nederland, 29 oktober 2018, 2018030602, SKGZ201800496

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, rolstoelafhankelijke

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 2 januari 2019
Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800442

Servië, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, boven- en onderooglidcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, Verdrag inzake sociale zekerheid Koninkrijk der Nederlanden - Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 17 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland,28 september 2018,2018044848,SKGZ201800618

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek (buikwandcorrectie), medisch noodzakelijk tijdens verblijf

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 5 december 2018
Bindend advies GcZ,28 november 2018,SKGZ201800618

EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek (buikwandcorrectie), medisch noodzakelijk tijdens verblijf, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 19 en 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 5 december 2018
Bindend advies GcZ,28 november 2018,SKGZ201702172

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 5 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland,5 oktober 2018,2018044795,SKGZ201800536

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, billift

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 5 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland,13 september 2018,2018037683,SKGZ201702172

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 5 december 2018