Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Plastisch-chirurgische zorg

Het basispakket dekt plastisch-chirurgische zorg beperkt. Het moet gaan om een verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Een aantal behandelingen zijn volledig uitgesloten van vergoeding, óók als er sprake is van verminking of functiestoornis. De basisverzekering vergoedt ook de correctie van enkele aangeboren misvormingen, zoals een hazenlip of geboortevlek.

Aantal resultaten: 1.288

Resultaten 61 - 70

Advies Zorginstituut Nederland,­ 17 mei 2021,­ 2021013011,­ SKGZ202002502

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, tepelhoftatoeage, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 mei 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 1 oktober 2020,­ 2020041669,­ SKGZ202000586

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, indicatie, gescheurde oorlel Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 oktober 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202002339

Aanspraak op een buikwandcorrectie ten laste van de zorgverzekering bestaat in geval van een verzekeringsindicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Bij verzoekster is sprake van verminking.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, buikbreuk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 23 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 9 juni 2021,­ SKGZ202001650

Verzoekster heeft geen aanspraak op een labiacorrectie, omdat een (verzekerings)indicatie hiervoor ontbreekt.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, labiacorrectie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 april 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 april 2021,­ 2021011669,­ SKGZ202001650

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, labiacorrectie, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 april 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 12 mei 2021,­ SKGZ202002266

Verzoeker heeft aanspraak op autologe lipofilling van het gelaat op grond van de zorgverzekering.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, autologe lipofilling (AFT), indicatie, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 mei 2021
Datum publicatie: 17 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 april 2021
Datum publicatie: 17 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 1 april 2021,­ 2021009416,­ SKGZ202002266

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, autologe lipofilling (AFT), indicatie, verminking Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 mei 2021
Datum publicatie: 17 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 april 2021
Datum publicatie: 17 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 april 2021,­ SKGZ202002097

Verzoekster heeft geen aanspraak op een buikwandcorrectie omdat een (verzekerings)indicatie hiervoor ontbreekt.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 februari 2021,­ 2021002117,­ SKGZ202002097

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 26 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202001399

De ziektekostenverzekeraar mocht de door verzoeker ingediende nota voor medisch specialistische zorg afwijzen nu hierop geen DBC-code was vermeld.

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, ooglidcorrectie, declaratie d.m.v. DBC-code Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 35 Wet marktordening gezondheidszorg, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021