Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.183

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 4 mei 2022,­ SKGZ20101223

Verzoeker is niet teveel aan eigen risico 2020 in rekening gebracht. Het dossier bevat geen aanleiding tot terugbetaling van bedragen door de zorgverzekeraar. Een vergoeding voor imagoschade kan niet worden toegekend.

Eigen risico, terugbetaling, imagoschade Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt.19 en 23 Zvw, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 29 maart 2022,­ SKGZ202100812

De ziektekostenverzekeraar heeft de betalingsachterstand van verzoeker niet correct vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd ten onrechte beëindigd. De regeling gespreid betalen eigen risico werd terecht beëindigd. Verzoeker heeft geen recht op compensatie of een schadevergoeding

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, gespreid betalen, betalingsregeling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 16 en 19 Zvw, art. 6:43 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 28 maart 2022,­ SKGZ202100559

De betalingsachterstand is door de ziektekostenverzekeraar juist vastgesteld. Verder is de aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht en mocht de ziektekostenverzekeraar deze na opschorting hervatten. Tot slot heeft de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekeringen mogen beëindigen.

Betalingsachterstand, aanmelding CAK, opschorting, hervatting CAK, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen Regelgeving : Verzekeringsvoorwaarden 2018-2021, artt. 16, 18a, 18b-18d Zvw. 7:925 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2022
Datum publicatie: 30 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 15 maart 2022,­ SKGZ202100615

Verzoekster is ambtshalve door het CVZ bij de zorgverzekeraar verzekerd, betalingsachterstand juist vastgesteld, aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht.

Premie, totstandkoming verzekering, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, ambtshalve verzekerd Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016-2021, artt. 9d en 16, en paragraaf 3.3 Zvw, art. 6:217, verzoek afgewezen. BW

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 maart 2022
Datum publicatie: 18 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 14 maart 2022,­ SKGZ202101320

De ziektekostenverzekeraar heeft de medicijnen die verzoekster in 2020 en 2021 heeft gebruikt op een juiste manier verrekend met het verplicht eigen risico. Ook heeft de ziektekostenverzekeraar in beide jaren niet te veel eigen risico in rekening gebracht.

Eigen risico, aangewezen geneesmiddelen, hoogte in rekening gebracht eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, 2.38 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 maart 2022
Datum publicatie: 15 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 9 maart 2022,­ SKGZ202101104

Betaling tegen finale kwijting waardoor is voldaan aan de in het vonnis vastgelegde veroordeling tot het betalen van de hoofdsom.

Premie, hoogte betalingsachterstand, voorstel tegen finale kwijting, vonnis, proceskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2021, paragraaf 3.3. Zvw, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 maart 2022
Datum publicatie: 10 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 9 maart 2022,­ SKGZ202101075

Verzoekster moet het verplicht en vrijwillig eigen risico 2020 aan de zorgverzekeraar voldoen.

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, creditnota zorgaanbieder Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11, 19, 20, en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 maart 2022
Datum publicatie: 10 maart 2022
Bindend advies GcZ,­ 11 februari 2022,­ SKGZ202002473

Verzoekster is de verzekeringsovereenkomst aangegaan, betalingsachterstand juist vastgesteld, aanmelding als wanbetaler bij het CAK terecht.

Premie, totstandkoming verzekering, aanmelding CK, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016-2021, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2017, artt. 6:217 en 7:932 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 februari 2022
Datum publicatie: 15 februari 2022
Bindend advies GcZ,­ 9 februari 2022,­ SKGZ202101842

Verzoeker moet het door de ziektekostenverzekeraar in rekening gebrachte eigen risico voldoen.

Eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 19 Zvw en 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 februari 2022
Datum publicatie: 11 februari 2022
Bindend advies GcZ,­ 26 januari 2022,­ SKGZ202101040

De ziektekostenverzekeraar heeft in april 2021 terecht geweigerd de aanmelding van verzoekster als wanbetaler bij het CAK op te schorten. Pas in augustus 2021 is tussen partijen een betalingsregeling afgesproken voor de gehele schuld.

Premie, premieachterstand, opschorting aanmelding CK, betalingsregeling hele schuld Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2012-2021, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 26 januari 2022
Datum publicatie: 28 januari 2022