Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.156

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 23 juni 2021,­ SKGZ202002647

Opzegging per 1 januari 2014 ten onrechte door de zorgverzekeraar geweigerd. Tocht ziet de commissie zwaarwegende redenen om de zorgverzekering niet met terugwerkende kracht tot die datum te beëindigen. Aanmelding als wanbetaler met ingang van 1 januari 2018 ten onrechte, hoogte betalingsachterstand juist vastgesteld.

Premie, aanmelding CAK, opschorting, hervatting, afmelding, hoogte betalingsachterstand, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2021, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 juni 2021
Datum publicatie: 23 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 14 juni 2021,­ SKGZ202002253

Aanmelding als wanbetaler heeft ten onrechte plaatsgevonden omdat sprake was van een betalingsregeling. Betalingsachterstand is juist vastgesteld. De aanvullende ziektekostenverzekering werd terecht beëindigd.

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2021, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 juni 2021
Datum publicatie: 14 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 juni 2021,­ SKGZ202002582

De ziektekostenverzekeraar mocht het eigen risico met ingang van 1 januari 2021 verhogen.

Buitenlandpolis, eigen risico, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden ziektekostenverzekering 2020 en 2021, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 juni 2021,­ SKGZ201902617

Verzoekster komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar haar met ingang van 1 februari 2017 aan te melden als wanbetaler bij het CAK. Daarnaast betwist verzoekster de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand.

Premie, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2020, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 juni 2021,­ SKGZ202001927

De ziektekostenverzekeraar moest de brieven als bedoeld in de artikelen 18a tot en met 18c Zvw versturen voordat hij verzoeker kon aanmelden als wanbetaler bij het CAK.

Premie, premieachterstand, aan- en afmelding als wanbetaler, hoogte betalingsachterstand, postontvangst Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2020, paragraaf 3.3. Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2009, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 juni 2021,­ SKGZ202002501

Opzegging zorgverzekering mocht worden geweigerd vanwege premieachterstand.

Premie, hoogte betalingsachterstand, toerekening betalingen, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2021, artt. 8a en 16 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2021, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2021
Datum publicatie: 4 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 mei 2021,­ SKGZ202001921

Verzoeker moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de zorgverzekeraar voldoen.

Eigen risico, medisch specialistische zorg, staaroperaties, twee zorgvragen, startdatum DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 21 april 2021,­ SKGZ202001543

Hoogte betalingsachterstand, eigen risico, informatieplicht, Betaalgemak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 22 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ202002125

De ziektekostenverzekeraar heeft de declaratie ten onrechte in behandeling genomen, nadat verzoeker hiertegen bezwaar maakte. De ziektekostenverzekeraar hoefde geen fraudeonderzoek te starten.

Eigen risico, fraudemelding, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, onderzoeksplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 19 Zvw, art. 2.17 Bzv, art. 35 Wmg, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 maart 2021,­ SKGZ202001633

Verzoeker moet het in rekening gebrachte eigen risico aan de ziektekostenverzekeraar voldoen, tenminste nadat een nadere toelichting is gegeven waaruit duidelijk volgt waarop het in rekening gebrachte bedrag ziet.

Geneeskundige zorg, eigen risico, declaratieoverzicht, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 19 Zvw, 2.17 Bzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraar aan consumenten (TH/NR-017), gedeeltelijke toewijzing.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021