Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.143

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 16 februari 2021,­ SKGZ202002133

Een zorgverzekeraar moet een eigen risico dat naar rato van de resterende maanden is vastgesteld, vermelden op het polisblad.

Eigen risico, verzelfstandiging polis, privacy Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 7, 19, 20 en 22 Zvw, art. 7:932 BW, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001465

De zorgverzekeraar heeft geen vordering op verzoeker, nu de verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum werd beƫindigd en ook de wet hiervoor geen basis biedt.

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, verzekeringnemer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2018, artt. 4, 4a en 18a tot en met 18d Zvw, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001499

Verzoekster moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen.

Eigen risico, verplicht eigen risico, medisch specialistische zorg, staaroperaties, twee zorgvragen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, Regeling informatievoorziening ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2020,­ SKGZ202000852

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding, hernieuwde opschorting, hoogte betalingsachterstand, declaratie GGZ, eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 16, 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 21 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ201902804

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, hoogte betalingsachterstand, eigen risico, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, artt. 16, 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013-2020, opgelost: verzekerde stemt in met voorstel

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Bindend advies Gcz,­ 7 oktober 2020,­ SKGZ202000336

Een zorgverzekeraar hoeft een verzekerde pas af te melden als wanbetaler bij het CAK op het moment dat hij de volledige schuld, inclusief kosten, heeft voldaan.

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CAK, verjaring Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2013, artt. 18a tot en met 18d Zvw, artt. 3:307, 3:317, 3:318 en 6:5 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 8 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 7 oktober 2020,­ SKGZ201900600

Premie, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, starten incassoprocedure Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, paragraaf 3.3. Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 7 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 30 september 2020,­ SKGZ201902267

Verzoeker is gehouden het verplicht en vrijwillig eigen risico voor 2017 aan de ziektekostenverzekeraar te voldoen.

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, lege DBC's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19 tot en met 23 Zvw, 2.17 tot en met 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 23 september 2020,­ SKGZ201902625

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, toerekening betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2009-2020, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2020, art. 6:43 BW, opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 29 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 9 september 2020,­ SKGZ201901991

De commissie stelt vast dat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt over het geschil

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, vaststelling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, paragraaf 3.3 Zvw, geschil opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 10 september 2020