Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.134

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 9 september 2020,­ SKGZ201901991

De commissie stelt vast dat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt over het geschil

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, vaststelling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, paragraaf 3.3 Zvw, geschil opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 10 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 9 september 2020,­ SKGZ201902266

De zorgverzekeraar mocht verzoeker met ingang van 1 januari 2011 aanmelden als wanbetaler bij het Zorginstituut. Ook het WSNP-traject van verzoeker is door de zorgverzekeraar goed verwerkt. De betalingsachterstand wordt door de commissie lager vastgesteld omdat een drietal betalingen niet goed is geboekt.

Premie, aanmelding Zorginstituut, WSNP, verwerking 'schone lei'-verklaring, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2010-2020, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 299 en 358 Fw, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 10 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 17 augustus 2020,­ SKGZ201901608

De ziektekostenverzekeraar mag rente en incassokosten in rekening brengen op het moment dat een rekening niet op tijd wordt betaald. Een aanvullende verzekering biedt alleen dekking voor de zorg die daarin is beschreven.

Premie, hoogte betalingsachterstand, rente en incassokosten, reisvaccinaties, eigen risico, eigen bijdrage, verrekening vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2020, artt. 10, 11, 16 en 19 Zvw, 2.17 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2020, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
Bindend advies GcZ,­ 12 augustus 2020,­ SKGZ202000361

Premie, premieachterstand, opzegging, aanmelding CAK Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, art. 8a en 16 Zvw, artt. 3:307, 3:317, 6:5 en 6:131 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020
Bindend advies GcZ,­ 5 augustus 2020,­ SKGZ202000309

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding, hernieuwde opschorting, hoogte betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2020, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 10 augustus 2020
Bindend advies GcZ,­ 22 juli 2020,­ SKGZ201901111

Premie, aanmelding bij het CAK, hoogte betalingsachterstand, voorstel finale kwijting, eigen risico, veronderstelde foutieve zorgnota, onderzoeksplicht zorgverzekeraar, wijzigen communicatievoorkeur Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10, 11, 13 en 18a-18d Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 7.2 en 7.3 Rzv, artt. 6:83 en 6:116 BW, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 30 juli 2020
Bindend advies GcZ,­ 8 juli 2020,­ SKGZ202000025

Buitenlandpolis, verhoging premie Regelgeving : Voorwaarden ziektekostenverzekering 2019, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juli 2020
Datum publicatie: 9 juli 2020
Bindend advies GcZ,­ 3 juni 2020,­ SKGZ202000121

Premie, premieachterstand, opschorting aanmelding CAK, verjaring, natuurlijke verbintenis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2007-2020, paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:307, 3:317 en 6:131 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 15 juni 2020
Bindend advies GcZ,­ 20 mei 2020,­ SKGZ201901137

Premie, totstandkoming verzekering, aanmelding CAK, opschorting en hervatting aanmelding, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2014-2019, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 28 mei 2020
Bindend advies GcZ,­ 20 mei 2020,­ SKGZ201900843

Premie, afmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, hernieuwde aanmelding CAK, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2020, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 27 mei 2020