Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.113

Resultaten 101 - 110

bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201602563

Premie, betalingsachterstand, verrekening, overdracht vordering, beƫindiging AV, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, en artt. 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 8 november 2017
bindend advies GcZ,­8 november 2017,­SKGZ201700229

Aanvullende ziektekostenverzekering, IVF, uitleg polisvoorwaarden, toezegging, vastelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 8 november 2017
bindend advies GcZ,­25 oktober 2017,­SKGZ201602863

Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11, 19, 20, en 21 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 25 oktober 2017
Datum publicatie: 26 oktober 2017
bindend advies GcZ,­25 oktober 2017,­SKGZ201700764

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, tijdig bezwaar, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2017, paragraaf 3.3 Zvw, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 25 oktober 2017
Datum publicatie: 26 oktober 2017
bindend advies GcZ,­25 oktober 2017,­SKGZ201602549

Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, toerekening betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2016, paragraaf 3.3 Zvw,en art. 6:43 BW, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 25 oktober 2017
Datum publicatie: 26 oktober 2017
bindend advies GcZ,­27 september 2017,­SKGZ201700372

Premie, aanmelding CAK, restitutie betaling, telefoonkosten, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 27 september 2017
Datum publicatie: 28 september 2017
bindend advies GcZ,­27 september 2017,­SKGZ201700434

Premie, premieachterstand: hoogte betalingsachterstand, detentie, herstel met terugwerkende kracht, aanmelding CAK, tijdig bezwaar, verjaring, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2017, art. 24 en paragraaf 3.3 Zvw,en art. 3:37 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 27 september 2017
Datum publicatie: 28 september 2017
bindend advies GcZ,­27 september 2017,­SKGZ201700550

Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 27 september 2017
Datum publicatie: 28 september 2017
bindend asvies GcZ,­27 september 2017,­SKGZ201700666

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, hoogte vergoeding, niet-gecontracteerde zorgverlener, gemiddeld gecontracteerd tarief, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 27 september 2017
Datum publicatie: 28 september 2017
bindend advies GcZ,­27 september 2017,­SKGZ201701113

Premie, beƫindiging en herstel zorgverzekering, terugstorting, aanmelding Zorginstituut, onverschuldigde betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2015, artt. 2 en 6, en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2014, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 27 september 2017
Datum publicatie: 28 september 2017