Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.134

Resultaten 101 - 110

bindend advies GcZ,­21 februari 2018,­SKGZ201700449

Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2017, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
bindend advies GcZ,­21 februari 2018,­SKGZ201701896

Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, opschorting, hervatting, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2016, convenant NVVK-ZN, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
bindend advies GcZ,­21 februari 2018,­SKGZ201701291

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010, artikel 7 van de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
bindend advies GcZ,­10 januari 2018,­SKGZ201701612

Premie, betalingsachterstand, aanmelding wanbetaler CAK, Voorwaarden zorgverzekering 2017, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 3:37 lid 3 en 6:43 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
bindend advies GcZ,­10 januari 2018,­SKGZ201700476

Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, specificatie zorgkosten, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2017, artt. 8a, 16 en 19 Zvw, 2.17 Bzv, 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
bindend advies GcZ,­10 januari 2018,­SKGZ201700035

Geneeskundige zorg, fysiotherapie, vergoeding voor meer dan veertig behandelingen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, artikel 7:940 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
bindend advies GcZ,­10 januari 2018,­SKGZ201701350

Turkije, medisch specialistische zorg, hoogte nota, verplicht en vrijwillig eigen risico, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11, 19, 20 en 21 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, artikel 13 van het Nederlandse-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 januari 2018
Datum publicatie: 11 januari 2018
bindend advies GcZ,­20 december 2017,­SKGZ201700635

Premie, betalingsachterstand, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2017, 6:96 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 december 2017
Datum publicatie: 21 december 2017
bindend advies GcZ,­20 december 2017,­SKGZ201701436

Verplicht eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.17 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 december 2017
Datum publicatie: 21 december 2017
bindend advies GcZ,­6 december 2017,­SKGZ201700929

Aanvullende ziektekostenverzekering, orthodontie, vergoeding beugel, onduidelijke voorwaarde, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, art. 6:238 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 december 2017
Datum publicatie: 7 december 2017