Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.113

Resultaten 111 - 120

bindend advies GcZ,­13 september 2017,­SKGZ201700942

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, ambulancevervoer, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11, 19-21 en 23 Zvw,2.1, 2.13, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 13 september 2017
Datum publicatie: 14 september 2017
bindend advies GcZ,­30 augustus 2017,­SKGZ201700790

Premie, premieachterstand, opschorting, afmelding CAK, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2017, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 30 augustus 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
bindend advies GcZ,­16 augustus 2017,­SKGZ201700140

Premie, achterstand, aanmelding Zorginstituut, dossier incassogemachtigde, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2017, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2014, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 16 augustus 2017
Datum publicatie: 17 augustus 2017
bindend advies GcZ,­16 augustus 2017,­SKGZ201700574

Premie, betalingsachterstand, afmelding CAK, overdracht vordering incassogemachtigde, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, 6:43 en 6:44 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 16 augustus 2017
Datum publicatie: 17 augustus 2017
bindend advies GcZ,­19 juli 2017,­SKGZ201602252

Premie, zorgkosten, betalingsachterstand, afmelding CVZ/Zorginstituut, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2016, paragraaf 3.3 Zvw, art. 7 van de Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 28 juli 2017
bindend advies GcZ,­19 juli 2017,­SKGZ201602862

Aanvullende ziektekostenverzekering, verblijf zorghotel, zorgplicht, toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, 6:233 en 6:234 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 28 juli 2017
bindend advies GcZ,­19 juli 2017,­SKGZ201700148

Orthodontie, hoogte vergoeding, aanvullende ziektekostenverzekering, 'looptijd van de verzekering", Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, artikel 6:238 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 28 juli 2017
bindend advies GcZ,­29 september 2015,­SKGZ201500040

Premie premieachterstand aanmelding Zorginstituut, schuldopgaaf, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2014, paragraaf 3 3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2010, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 28 oktober 2015
Datum publicatie: 2 november 2015
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 28 oktober 2015
Datum publicatie: 28 juli 2017
bindend advies GcZ,­19 juli 2017,­SKGZ201601147

Premie, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, verzekeringsplicht, herstel met terugwerkende kracht, overdracht vordering incassogemachtigde, Voorwaarden zorgverzekering 2014, 2015 en 2016, artt. 2, 4, 5, 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2015, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 25 juli 2017
bindend advies GcZ,­5 juli 2017,­SKGZ201602495

Premie, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut, betalingsregeling, opschorting aanmelding Zorginstituut, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Datum uitspraak: 5 juli 2017
Datum publicatie: 6 juli 2017