Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.160

Resultaten 11 - 20

Bindend advies GcZ,­ 7 mei 2021,­ SKGZ202001921

Verzoeker moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de zorgverzekeraar voldoen.

Eigen risico, medisch specialistische zorg, staaroperaties, twee zorgvragen, startdatum DBC Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 21 april 2021,­ SKGZ202001543

Hoogte betalingsachterstand, eigen risico, informatieplicht, Betaalgemak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 22 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ202002125

De ziektekostenverzekeraar heeft de declaratie ten onrechte in behandeling genomen, nadat verzoeker hiertegen bezwaar maakte. De ziektekostenverzekeraar hoefde geen fraudeonderzoek te starten.

Eigen risico, fraudemelding, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, onderzoeksplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 19 Zvw, art. 2.17 Bzv, art. 35 Wmg, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 maart 2021,­ SKGZ202001633

Verzoeker moet het in rekening gebrachte eigen risico aan de ziektekostenverzekeraar voldoen, tenminste nadat een nadere toelichting is gegeven waaruit duidelijk volgt waarop het in rekening gebrachte bedrag ziet.

Geneeskundige zorg, eigen risico, declaratieoverzicht, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 19 Zvw, 2.17 Bzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraar aan consumenten (TH/NR-017), gedeeltelijke toewijzing.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2021,­ SKGZ202001702

Verzoekster komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar haar met ingang van 1 mei 2020 aan te melden als wanbetaler bij het CAK. Daarnaast betwist verzoekster de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand. Volgens haar is een groot deel van de vordering namelijk verjaard.

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2009-2012, 2019 en 2020, paragraaf 3.3. Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 26 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 24 maart 2021,­ SKGZ202001429

Premie, hervatting aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, berekening eigen risico, opzegging zorgverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, artt. 8a, 16, 18d, 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 25 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 11 maart 2021,­ SKGZ202001434

De zorgverzekeraar is niet verplicht opnieuw een betalingsregeling te treffen, nadat een verzekerde zich hieraan niet heeft gehouden.

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CAK, betalingsregeling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 18a tot en met 18d Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 februari 2021,­ SKGZ202002133

Een zorgverzekeraar moet een eigen risico dat naar rato van de resterende maanden is vastgesteld, vermelden op het polisblad.

Eigen risico, verzelfstandiging polis, privacy Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 7, 19, 20 en 22 Zvw, art. 7:932 BW, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 februari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001465

De zorgverzekeraar heeft geen vordering op verzoeker, nu de verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum werd beƫindigd en ook de wet hiervoor geen basis biedt.

Premie, eigen risico, betalingsachterstand, verzekeringnemer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2018, artt. 4, 4a en 18a tot en met 18d Zvw, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001499

Verzoekster moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen.

Eigen risico, verplicht eigen risico, medisch specialistische zorg, staaroperaties, twee zorgvragen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, Regeling informatievoorziening ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021