Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.126

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 18 december 2019,­ SKGZ201900816

Eigen risico, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, paramedische zorg, alternatieve geneeswijzen, Cranio Sacraal Therapie (CST), vergoeding lidmaatschapsgeld NVP Voorwaarden zorgverzekering 2017-2019, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.17 en Bijlage 1 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2019
Datum publicatie: 20 december 2019
Bindend advies GcZ,­ 4 december 2019,­ SKGZ201802106

Eigen risico, verplicht eigen risico, geestelijke gezondheidszorg, acute zorgvraag Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1,2.4 en 2.17 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2019
Datum publicatie: 6 december 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 september 2019,­ 2019039459,­ SKGZ201802106

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Eigen risico, verplicht eigen risico, geestelijke gezondheidszorg, acute zorgvraag Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1,2.4 en 2.17 Bzv, 2.1 Rzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2019
Datum publicatie: 6 december 2019
Bindend advies GcZ,­ 20 november 2019,­ SKGZ201900203

Premie, hoogte betalingsachterstand Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2019, art. 6:43 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 21 november 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 november 2019,­ SKGZ201900771

Premie, hoogte betalingsachterstand, WSNP, verwerking 'schone lei'-verklaring Voorwaarden zorgverzekering 2012-2018, art. 16 Zvw, artt. 299 en 358 Fw, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 november 2019
Datum publicatie: 7 november 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 januari 2011,­ SKGZ201001535

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2011
Datum publicatie: 30 oktober 2019
Bindend advies GcZ,­ 14 augustus 2019,­ SKGZ201801722

Geneeskundige zorg, GGZ, verplicht eigen risico, indicatie, gedeclareerde uren : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11,19 en 21 Zvw, 2.1,2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 augustus 2019
Datum publicatie: 14 augustus 2019
Bindend advies GcZ,­ 24 juli 2019,­ SKGZ201900185

Premie, verhoging premie, berekening collectiviteitskorting, Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 7 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, en art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 3 juli 2019,­ SKGZ201900045

Eigen risico, toepasselijk kalenderjaar, DBC-systematiek, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.17, 2.18 en 2.19 Rzv, Regeling medisch specialistische zorg, Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2019
Datum publicatie: 4 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 22 april 2009,­ SKGZ2008.01808

Premie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 16 en 17 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2019
Datum publicatie: 4 juli 2019