Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.160

Resultaten 21 - 30

Bindend advies GcZ,­ 21 december 2020,­ SKGZ202000852

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding, hernieuwde opschorting, hoogte betalingsachterstand, declaratie GGZ, eigen risico Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 16, 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 21 december 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 november 2020,­ SKGZ201902804

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, hoogte betalingsachterstand, eigen risico, opzegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, artt. 16, 19 en 21 Zvw, 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013-2020, opgelost: verzekerde stemt in met voorstel

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Bindend advies Gcz,­ 7 oktober 2020,­ SKGZ202000336

Een zorgverzekeraar hoeft een verzekerde pas af te melden als wanbetaler bij het CAK op het moment dat hij de volledige schuld, inclusief kosten, heeft voldaan.

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CAK, verjaring Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2013, artt. 18a tot en met 18d Zvw, artt. 3:307, 3:317, 3:318 en 6:5 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 8 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 7 oktober 2020,­ SKGZ201900600

Premie, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, starten incassoprocedure Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2013-2020, paragraaf 3.3. Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 7 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 30 september 2020,­ SKGZ201902267

Verzoeker is gehouden het verplicht en vrijwillig eigen risico voor 2017 aan de ziektekostenverzekeraar te voldoen.

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, lege DBC's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19 tot en met 23 Zvw, 2.17 tot en met 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 23 september 2020,­ SKGZ201902625

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, toerekening betalingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2009-2020, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2020, art. 6:43 BW, opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 29 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 9 september 2020,­ SKGZ201902266

De zorgverzekeraar mocht verzoeker met ingang van 1 januari 2011 aanmelden als wanbetaler bij het Zorginstituut. Ook het WSNP-traject van verzoeker is door de zorgverzekeraar goed verwerkt. De betalingsachterstand wordt door de commissie lager vastgesteld omdat een drietal betalingen niet goed is geboekt.

Premie, aanmelding Zorginstituut, WSNP, verwerking 'schone lei'-verklaring, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2010-2020, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 299 en 358 Fw, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 10 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 9 september 2020,­ SKGZ201901991

De commissie stelt vast dat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt over het geschil

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, vaststelling Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, paragraaf 3.3 Zvw, geschil opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 10 september 2020
Bindend advies GcZ,­ 17 augustus 2020,­ SKGZ201901608

De ziektekostenverzekeraar mag rente en incassokosten in rekening brengen op het moment dat een rekening niet op tijd wordt betaald. Een aanvullende verzekering biedt alleen dekking voor de zorg die daarin is beschreven.

Premie, hoogte betalingsachterstand, rente en incassokosten, reisvaccinaties, eigen risico, eigen bijdrage, verrekening vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2020, artt. 10, 11, 16 en 19 Zvw, 2.17 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2020, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
Bindend advies GcZ,­ 12 augustus 2020,­ SKGZ202000361

Premie, premieachterstand, opzegging, aanmelding CAK Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, art. 8a en 16 Zvw, artt. 3:307, 3:317, 6:5 en 6:131 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020