Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.125

Resultaten 31 - 40

Bindend advies GcZ,­ 19 juni 2019,­ SKGZ201801204

Premie, eigen risico, hoogte betalingsachterstand, verjaring, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2018, artt. 16 en 19 Zvw, 3:307, 3:317, 3:318, 3:319 en 3:324 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 juni 2019,­ SKGZ201802146

Eigen risico, verplicht eigen risico, vertraging, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 februari 2019,­ 2019000937,­ SKGZ201800659

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinaswet, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging zorgverlener

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201801642

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201801687

Premie, aanpassing verzekeringen met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201900250

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, opschorting, hervatting, detentie, hoogte betalingsachterstand, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, art. 24 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 5 juni 2019,­ SKGZ201801781

EU-EER, grensarbeider, ingangsdatum zorgverzekering, premieachterstand, overdracht incassobureau, opzegging zorgverzekering Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 5, 8a en 16 Zvw, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 5 juni 2019,­ SKGZ201801031

Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, fraude door de zorgverzekeraar Voorwaarden zorgverzekering 2006-2019, art. 16 Zvw en art. 6:43 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 22 mei 2019,­ SKGZ201800807

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CAK : Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, paragraaf 3.3. Zvw, art. 6:43 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juni 2019
Datum publicatie: 4 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2019,­ SKGZ201800296

Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, bereiken achttienjarige leeftijd, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2018, art. 7 en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2018, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2019
Datum publicatie: 2 mei 2019