Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.160

Resultaten 51 - 60

Bindend advies GcZ,­ 8 januari 2020,­ SKGZ201900666

Premie, hoogte betalingsachterstand Voorwaarden zorgverzekering 2017-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020
Bindend advies GcZ,­ 8 januari 2020,­ SKGZ201901309

Premie, premieachterstand, verzoek finale kwijting Voorwaarden zorgverzekering 2009-2019, art. 16 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020
Bindend advies GcZ,­ 8 januari 2020,­ SKGZ201900534

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, opschorting, hoogte betalingsachterstand : Voorwaarden zorgverzekering 2011-2019, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2018, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020
Bindend advies GcZ,­ 18 december 2019,­ SKGZ201900816

Eigen risico, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, paramedische zorg, alternatieve geneeswijzen, Cranio Sacraal Therapie (CST), vergoeding lidmaatschapsgeld NVP Voorwaarden zorgverzekering 2017-2019, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.17 en Bijlage 1 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 oktober 2019
Datum publicatie: 20 december 2019
Bindend advies GcZ,­ 18 december 2019,­ SKGZ201901243

Premie, premieachterstand aanvullende ziektekostenverzekering, verschuldigdheid incassokosten Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019
Bindend advies GcZ,­ 4 december 2019,­ SKGZ201802106

Eigen risico, verplicht eigen risico, geestelijke gezondheidszorg, acute zorgvraag Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1,2.4 en 2.17 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2019
Datum publicatie: 6 december 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 september 2019,­ 2019039459,­ SKGZ201802106

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Eigen risico, verplicht eigen risico, geestelijke gezondheidszorg, acute zorgvraag Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1,2.4 en 2.17 Bzv, 2.1 Rzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2019
Datum publicatie: 6 december 2019
Bindend advies GcZ,­ 20 november 2019,­ SKGZ201900203

Premie, hoogte betalingsachterstand Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018-2019, art. 6:43 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 21 november 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 november 2019,­ SKGZ201900771

Premie, hoogte betalingsachterstand, WSNP, verwerking 'schone lei'-verklaring Voorwaarden zorgverzekering 2012-2018, art. 16 Zvw, artt. 299 en 358 Fw, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 november 2019
Datum publicatie: 7 november 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 januari 2011,­ SKGZ201001535

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2011
Datum publicatie: 30 oktober 2019