Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.160

Resultaten 61 - 70

Bindend advies GcZ,­ 14 augustus 2019,­ SKGZ201801722

Geneeskundige zorg, GGZ, verplicht eigen risico, indicatie, gedeclareerde uren : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11,19 en 21 Zvw, 2.1,2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 augustus 2019
Datum publicatie: 14 augustus 2019
Bindend advies GcZ,­ 24 juli 2019,­ SKGZ201900185

Premie, verhoging premie, berekening collectiviteitskorting, Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 7 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, en art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 3 juli 2019,­ SKGZ201900045

Eigen risico, toepasselijk kalenderjaar, DBC-systematiek, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.17, 2.18 en 2.19 Rzv, Regeling medisch specialistische zorg, Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2019
Datum publicatie: 4 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 22 april 2009,­ SKGZ2008.01808

Premie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 16 en 17 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2019
Datum publicatie: 4 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 juni 2019,­ SKGZ201800659

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging zorgverlener, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19, 20 en 21 Zvw, 2.1,2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 februari 2019,­ 2019000937,­ SKGZ201800659

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinaswet, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verplicht en vrijwillig eigen risico, toezegging zorgverlener

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 juni 2019,­ SKGZ201801204

Premie, eigen risico, hoogte betalingsachterstand, verjaring, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2018, artt. 16 en 19 Zvw, 3:307, 3:317, 3:318, 3:319 en 3:324 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 19 juni 2019,­ SKGZ201802146

Eigen risico, verplicht eigen risico, vertraging, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 19 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201801642

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201900250

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, opschorting, hervatting, detentie, hoogte betalingsachterstand, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, art. 24 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019