Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.129

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ,­10 oktober 2018,­SKGZ201800161

Premie, hoogte jaarpremie, bereiken leeftijd achttien jaar, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 7 en 16 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2018
Datum publicatie: 12 oktober 2018
Bindend advies GcZ,­19 september 2018,­SKGZ201701067

Veronderstelde fraude, betaalbewijs, terugvordering kwijtgescholden eigen risico, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, hoogte onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 6:96, 7:941 en 7:943 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018
Bindend advies GcZ,­19 september 2018,­SKGZ201700977

Veronderstelde fraude, betaalbewijs, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, hoogte onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 6:96, 7:941 en 7:943 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018
Bindend advies GcZ,­29 augustus 2018,­SKGZ201800167

Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring, stuiting, postontvangst, afmelding CAK, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2018, paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:37, 3:307, 3:317 en 7:933 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018
Bindend advies GcZ,­20 juni 2018,­SKGZ201800103

Collectiviteit, deelname en korting op premie met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2016, art. 18 Zvw, art. 2.5.1 Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2018
Datum publicatie: 21 juni 2018
Bindend advies GcZ,­20 juni 2018,­SKGZ201701282

Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2017, artt. 3:307 en 3:317 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2018
Datum publicatie: 21 juni 2018
Bindend advies GcZ,­23 mei 2018,­SKGZ201701366

Premie, beƫindiging zorgverzekering, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 2 en 6 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018
Bindend advies GcZ,­23 mei 2018,­SKGZ201701695

Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, informatieplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 23 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, artt. 16 en 17 Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-007), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018
Bindend advies GcZ,­23 mei 2018,­SKGZ201701870

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opschorting aanmelding, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2018, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende, ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 mei 2018
Datum publicatie: 25 mei 2018
Bindend advies GcZ,­9 mei 2018,­SKGZ201702075

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opschorting, hervatting, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2018, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 mei 2018
Datum publicatie: 11 mei 2018