Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.160

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ,­ 12 juni 2019,­ SKGZ201801687

Premie, aanpassing verzekeringen met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2019
Datum publicatie: 13 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 5 juni 2019,­ SKGZ201801781

EU-EER, grensarbeider, ingangsdatum zorgverzekering, premieachterstand, overdracht incassobureau, opzegging zorgverzekering Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 5, 8a en 16 Zvw, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 5 juni 2019,­ SKGZ201801031

Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, fraude door de zorgverzekeraar Voorwaarden zorgverzekering 2006-2019, art. 16 Zvw en art. 6:43 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 22 mei 2019,­ SKGZ201800807

Premie, betalingsachterstand, aanmelding CAK : Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, paragraaf 3.3. Zvw, art. 6:43 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juni 2019
Datum publicatie: 4 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2019,­ SKGZ201800868

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, kaakchirurgie, hoogte gedeclareerd tarief, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.7, 2.17 en 2.18 Bzv, Regeling informatieverstrekking, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2019
Datum publicatie: 2 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2019,­ SKGZ201801468

Premie, premieachterstand, totstandkoming verzekering, detentie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding CAK, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 5 en 24, en paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2019
Datum publicatie: 2 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2019,­ SKGZ201800296

Premie, premieachterstand, hoogte betalingsachterstand, bereiken achttienjarige leeftijd, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2018, art. 7 en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2018, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 mei 2019
Datum publicatie: 2 mei 2019
Bindend advies GcZ,­ 3 april 2019,­ SKGZ201801348

Premie, opschorting/afmelding aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2019, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 april 2019
Datum publicatie: 4 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 20 maart 2019,­ SKGZ201801570

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2014, Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018,verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 maart 2019
Datum publicatie: 22 maart 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 maart 2019,­ SKGZ201801598

Premie, premieachterstand, afmelding CAK, verjaring, natuurlijke verbintenis, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2019, artikel 34a en paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:307, 3:317, 6:3, 6:4 en 6:131 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019