Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.150

Resultaten 81 - 90

Bindend advies Gcz,­12 december 2018,­SKGZ201800085

Premie, hoogte betalingsachterstand, opschorting aanmelding CAK, hervatting aanmelding, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2018, paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Bindend advies GcZ,­,­12 december 2018,­SKGZ201800408

Premie, hoogte betalingsachterstand, betaling door de gemeente, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2018, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2007-2009, en art.6:43 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201800452

Eigen risico, verjaring, onverschuldigde betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, 3:307, 3:317, 3:318 en 3:324 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201701444

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, overdracht incassogemachtigde, hoogte betalingsachterstand, faillissement, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201800201

Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring zorgkostennota's, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2008, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201800785

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2018, paragraaf 3.3 Zvw, Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017 en 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Bindend advies GcZ,­14 november 2018,­SKGZ201800848

Premie, hoogte betalingsachterstand, herstel verzekering na onverzekerde periode, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2018, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2018
Datum publicatie: 20 november 2018
Bindend advies GcZ,­31 oktober 2018,­SKGZ201800380

Premie, opschorting en hervatting aanmelding CAK, compensatie, Voorwaarden zorgverzekering 2018, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2018
Datum publicatie: 7 november 2018
Bindend advies GcZ,­31 oktober 2018,­SKGZ201800231

Premie, beƫindiging verzekering kinderen met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2013, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2013, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2018
Datum publicatie: 7 november 2018
Bindend advies GcZ,­10 oktober 2018,­SKGZ201800161

Premie, hoogte jaarpremie, bereiken leeftijd achttien jaar, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 7 en 16 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 oktober 2018
Datum publicatie: 12 oktober 2018