Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK. Totdat de schuld bij de verzekeraar is afgelost, moet een hogere premie aan het CAK worden betaald. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat eerst zelf betaald moet worden als zorgkosten worden gemaakt. Pas daarna betaalt de verzekeraar de kosten. Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aantal resultaten: 1.160

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 6 maart 2019,­ SKGZ201801466

Premie, premieachterstand, hervatting aanmelding CAK, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2018, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019
Bindend advies GcZ,­ 20 februari 2019,­ SKGZ201701862

Premie, premieachterstand, aanmelding Zorginstituut, hoogte betalingsachterstand, opzegging zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2015, artt. 8a, 19 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.17 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2019
Datum publicatie: 21 februari 2019
Bindend advies GcZ,­ 29 januari 2019,­ SKGZ201701699

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 juli 2018
Datum publicatie: 7 februari 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2019
Datum publicatie: 18 februari 2019
Bindend advies GcZ,­ 29 januari 2019,­ SKGZ201701830

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2019
Datum publicatie: 8 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 juli 2018
Datum publicatie: 8 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 juli 2018,­ 2018033641,­ SKGZ201701830

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2019
Datum publicatie: 8 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 juli 2018
Datum publicatie: 8 februari 2019
Bindend advies GcZ,­ 29 januari 2019,­ SKGZ201701831

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 juli 2018
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 juli 2018,­ 2018033635,­ SKGZ201701831

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet, Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 juli 2018
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 juli 2018,­ 2018033665,­ SKGZ201701699

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg, Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 juli 2018
Datum publicatie: 7 februari 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2019
Datum publicatie: 18 februari 2019
Bindend advies GcZ,­ 23 januari 2019,­ SKGZ201701440

Premie, premieachterstand, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2018, art. 16 en 24 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 januari 2019
Datum publicatie: 1 februari 2019
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201702176

Premie, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2017. paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018