Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 581

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 1 december 2021,­ SKGZ202100580

Onderbouwing van de zorg in het zorgplan is onvoldoende. De ziektekostenverzekeraar kon echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgvraag niet onderbouwd, geen stabiele zorgvraag voor meer dan een jaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen.

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 3 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 december 2021,­ SKGZ202100846

Onderbouwing van de zorg in het zorgplan is onvoldoende. De ziektekostenverzekeraar kon de aanvraag echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo-Wlz, psychische klachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 december 2021,­ SKGZ202100085

De zorgvraag is in het zorgplan onvoldoende onderbouwd. De ziektekostenverzekeraar kon echter niet in redelijkheid afwijzen, omdat hij de wijkverpleegkundige niet in de gelegenheid heeft gesteld te reageren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, inzet Argonaut Advies Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 augustus 2021,­ 2021030370,­ SKGZ202100580

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgvraag niet onderbouwd, geen stabiele zorgvraag voor meer dan een jaar Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 3 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 augustus 2021,­ 2021029122,­ SKGZ202100085

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, inzet Argonaut Advies Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 11 augustus 2021,­ 2021028221,­ SKGZ202100846

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo-Wlz, psychische klachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 augustus 2021
Datum publicatie: 1 december 2021
Bindend advies GcZ,­ 22 november 2021,­ SKGZ202100919

Het hanteren van een vast maandloon is bij het PGB vv niet toegestaan. Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden, mag een aanvraag voor een volgend PGB vv worden afgewezen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 november 2021
Datum publicatie: 23 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 16 november 2021,­ SKGZ202100065

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen hoger PGB vv toe te kennen dan waarvoor de indicerend wijkverpleegkundige gestelde indicatie.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, hoogte budget Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 november 2021
Datum publicatie: 17 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 november 2021,­ SKGZ202100310

De ziektekostenverzekeraar is ten onrechte afgeweken van de door de indicerend wijkverpleegkundige gestelde indicatie. De ingangsdatum van het PGB vv is correct vastgesteld.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, hoogte budget, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15 c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:238 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2021
Datum publicatie: 9 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 september 2021
Datum publicatie: 9 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 september 2021,­ 2021019649,­ SKGZ202100310

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, hoogte budget, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15 c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 6:238 BW.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2021
Datum publicatie: 9 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 september 2021
Datum publicatie: 9 november 2021