Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 628

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 3 mei 2022,­ SKGZ202101119

Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv vanaf 1 januari 2020. De ziektekostenverzekeraar moet daarentegen wel een PGB vv aan haar toekennen vanaf 12 mei 2020, in plaats van per 11 juni 2020.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 3 mei 2022
Bindend advies GcZ,­ 28 april 2022,­ SKGZ202100147

De ziektekostenverzekeraar dient de aan verzoekster opgelegde maatregelen in verband met vermeende fraude ongedaan te maken.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), fraude, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, art. 7:941 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 28 april 2022
Datum publicatie: 2 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 maart 2022,­ 2021049064,­ SKGZ202101786

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), (in)stabiele zorgvraag Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 maart 2022
Datum publicatie: 22 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 13 april 2022,­ SKGZ202101786

De ziektekostenverzekeraar heeft de vereiste zorgvuldigheid jegens verzoeker in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag. Geneeskundige context niet onderbouwd door de indicerend wijkverpleegkundige. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op een PGB vv.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), (in)stabiele zorgvraag Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 maart 2022
Datum publicatie: 22 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 11 april 2022,­ SKGZ202100332

De ziektekostenverzekeraar is ten onrechte afgeweken van de indicatie die door de wijkverpleegkundige is gesteld.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie, inzet van het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 februari 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 8 februari 2022,­ 2021051717,­ SKGZ202100332

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie, inzet van het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 februari 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 5 april 2022,­ SKGZ202101148

De ziektekostenverzekeraar moet aan verzoeker alsnog een PGB vv toekennen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 april 2022
Datum publicatie: 5 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 februari 2022
Datum publicatie: 5 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 8 februari 2022,­ 2022002014,­ SKGZ202101148

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 april 2022
Datum publicatie: 5 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 februari 2022
Datum publicatie: 5 april 2022
Bindend advies GcZ,­ 1 april 2022,­ SKGZ202101111

De ziektekostenverzekeraar heeft bij de behandeling van de aanvraag de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Geneeskundige context onvoldoende onderbouwd in het zorgplan.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 februari 2022,­ 2022002239,­ SKGZ202101111

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 februari 2022
Datum publicatie: 4 april 2022