Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 563

Resultaten 1 - 10

Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 mei 2021,­ 2021019859,­ SKGZ202100638

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), formeel of informeel tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 5 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 augustus 2021,­ SKGZ202100638

De zorgverlener van verzoekster is niet aan te merken als formele zorgverlener. Verzoekster mag daarom geen hoger uurtarief bij de ziektekostenverzekeraar declareren dan € 23,76.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), formeel of informeel tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 5 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 mei 2021,­ 2021006036,­ SKGZ202002504

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 juni 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 juli 2021,­ SKGZ202100677

Als de wijkverpleegkundige akkoord gaat met de verlaging van het aantal uren zorg door de ziektekostenverzekeraar, is dit aantal uren leidend. De indicatie geldt in beginsel voor de duur van twee jaren, nu hij voor die termijn is gesteld, het reglement in de mogelijkheid voorziet, en de ziektekostenverzekeraar zijn afwijking hiervan niet heeft gemotiveerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 juli 2021,­ SKGZ202100844

Het oordeel van een door de ziektekostenverzekeraar ingeschakeld bureau kan niet in de plaats komen van de indicatiestelling van de indicerend wijkverpleegkundige. De geneeskundige context is door deze wijkverpleegkundige niet goed onderbouwd. De aanvraag voor het PGB vv mocht daarom als niet navolgbaar worden afgewezen. Er is dan voorts geen reden contact te zoeken met de indicerend wijkverpleegkundige om te spreken over de gestelde indicatie.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorg zoals wijkverpleegkundigen plegen te bieden, afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­7 juli 2021,­ 2021023448,­ SKGZ202100844

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorg zoals wijkverpleegkundigen plegen te bieden, afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 april 2021,­ 2020052729,­ SKGZ202002128

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), epilepsie, zorg door eigen netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 april 2021,­ 2021002533,­ SKGZ202001501

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, eigen netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 8 april 2021,­ 2021001563,­ SKGZ202001335

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), psychische klachten, afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 28 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Vonnis Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Vernietiging bindend advies.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 oktober 2017
Datum publicatie: 17 september 2018
Vonnis
Datum uitspraak: 25 mei 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021
Vonnis
Datum uitspraak: 7 augustus 2019
Datum publicatie: 28 juli 2021