Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 496

Resultaten 91 - 100

Bindend advies GcZ,­ 1 mei 2019,­ SKGZ201801002

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, niet-gecontracteerde zorgverlener, terugvordering Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2019
Datum publicatie: 21 februari 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 juni 2019
Datum publicatie: 4 juni 2019
Bindend advies GcZ,­ 22 mei 2019,­ SKGZ201800927

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), contante betaling zorgverlener, terugvordering, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29 a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, art. 6:127 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juni 2019
Datum publicatie: 4 juni 2019
Tussenuitspraak Gcz,­ 22 mei 2019,­ SKGZ201801711

Wachtlijstbemiddeling, Treeknormen geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wanprestatie, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 6:74 BW

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 14 augustus 2019
Datum publicatie: 14 augustus 2019
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2019,­ SKGZ201800325

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), terugvordering, zelfstandig beheer, zorg verleend door familielid, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13aZvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2019,­ SKGZ201801190

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), gebruikelijke zorg voor minderjarig kind, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13aZvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2019,­ SKGZ201801667

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1,2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 27 maart 2019,­ 2019004369,­ SKGZ201801098

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verlaging aantal geïndiceerde uren

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 maart 2019,­ 2019008691,­ SKGZ201801667

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 maart 2019,­ 2019007696,­ SKGZ201801190

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), gebruikelijke zorg voor minderjarig kind

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2019,­ SKGZ201801098

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verlaging aantal geïndiceerde uren, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019