Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 581

Resultaten 11 - 20

Advies Zorginstituut Nederland,­ 8 september 2021,­ 2021020672,­ SKGZ202002418

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 november 2021
Datum publicatie: 5 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 4 november 2021,­ SKGZ202002418

Verzoeker heeft geen aanspraak op een PGB vv ten laste van de zorgverzekering, omdat niet is gebleken dat de geïndiceerde zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico hierop.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 november 2021
Datum publicatie: 5 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 september 2021
Datum publicatie: 8 november 2021
Bindend advies GcZ,­ 29 oktober 2021,­ SKGZ202002264

De ingangsdatum van het PGB vv is de datum waarop het volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen. Geneeskundige context met betrekking tot transfers van en naar de sta-orthese onvoldoende is onderbouwd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB vv), aantal toegekende uren, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 augustus 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 augustus 2021,­ 2021029459

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB vv), aantal toegekende uren, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 oktober 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 augustus 2021
Datum publicatie: 1 november 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 16 augustus 2021,­ 2021028690,­ SKGZ202100539

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 oktober 2021
Datum publicatie: 21 oktober 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 augustus 2021
Datum publicatie: 26 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 13 oktober 2021,­ SKGZ202100539

De ziektekostenverzekeraar is ten onrechte afgeweken van de indicatie die deel uitmaakt van de eerste aanvraag voor een PGB vv. De ziektekostenverzekeraar is op grond van de tweede aanvraag niet gehouden een ander of hoger PGB vv toe te kennen dan op basis van de verlaagde indicatie.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 oktober 2021
Datum publicatie: 21 oktober 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 augustus 2021
Datum publicatie: 26 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 13 oktober 2021,­ SKGZ202100015

Het hanteren van een vast maandloon is bij een PGB vv niet toegestaan. De ziektekostenverzekeraar mocht de aanvraag voor verlenging van het PGB vv afwijzen omdat verzoekster, ondanks een eerdere waarschuwing, in strijd hiermee bleef handelen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 oktober 2021
Datum publicatie: 21 oktober 2021
Bindend advies GcZ,­ 19oktober 2021,­ SKGZ202002453

Fraude met PGB vv is niet bewezen. Zorgovereenkomst voldoet weliswaar niet aan alle voorwaarden, maar dat is onvoldoende om het PGB vv volledig terug te vorderen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), rechtmatigheidsonderzoek, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 19 oktober 2021
Datum publicatie: 20 oktober 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 mei 2021,­ 2021019859,­ SKGZ202100638

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), formeel of informeel tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 5 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 augustus 2021,­ SKGZ202100638

De zorgverlener van verzoekster is niet aan te merken als formele zorgverlener. Verzoekster mag daarom geen hoger uurtarief bij de ziektekostenverzekeraar declareren dan € 23,76.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), formeel of informeel tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2021
Datum publicatie: 5 augustus 2021