Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 581

Resultaten 31 - 40

Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 januari 2021,­ 2020051125,­ SKGZ202001683

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, ingangsdatum en einddatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 februari 2021
Datum publicatie: 19 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 26 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 28 januari 2021,­ 2020053546,­ SKGZ202001167

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en persoonlijke verzorging, indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 januari 2021
Datum publicatie: 21 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 14 januari 2021,­ 2020047210,­ SKGZ202001973

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), psychische klachten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 januari 2021
Datum publicatie: 21 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 11 januari 2021,­ 2020048779,­ SKGZ202001601

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verlaging aantal uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 januari 2021
Datum publicatie: 20 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­24 december 2019,­ 2019062592,­ SKGZ201900777

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 december 2019
Datum publicatie: 20 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 november 2020,­ 2020042094,­ SKGZ202000897

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 november 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 23 november 2020,­ 2020034999,­ SKGZ201901703

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Wmo-Zvw, betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 december 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 19 oktober 2020,­ 2020033796,­ SKGZ202000374

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgplan volgens voorwaarden V&VN Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 22 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 21 april 2021,­ 2021012111,­ SKGZ202001685

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), inzet netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 7 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 8 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 juli 2021,­ SKGZ202100041

Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv, omdat is gebleken dat zij dit niet zelfstandig of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger kan beheren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 7 juli 2021