Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 581

Resultaten 41 - 50

Bindend advies Gcz,­ 7 juli 2021,­ SKGZ202002258

De ziektekostenverzekeraar heeft het PGB vv van verzoekster ten onrechte beëindigd voor de periode van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020. Hij heeft daarentegen terecht besloten haar met ingang van 1 januari 2021 niet opnieuw een PGB vv toe te kennen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), beëindiging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 7 juli 2021
Bindend advies Gcz,­ 7 juli 2021,­ SKGZ202001685

Geen aanspraak op PGB vv conform de voorgaande indicatie. Geen aanspraak op een PGB vv voor het aanreiken van medicatie, nu de indicerend verpleegkundige heeft ingestemd met verlaging op dit punt.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), inzet netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2021
Datum publicatie: 7 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 8 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 juli 2021,­ SKGZ202002526

Verzoeker heeft geen recht op persoonlijke verzorging, omdat de geneeskundige context van de geïndiceerde zorg onvoldoende is onderbouwd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 mei 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 mei 2021,­ 2021016226,­ SKGZ202002526

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 mei 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 1 juli 2021,­ SKGZ202002281

Verzoeker heeft geen recht op een hoger PGB vv dan overeenkomstig de gestelde indicatie aan hem is toegekend. Verzoeker heeft de aanvraag voor het PGB vv niet op tijd ingediend, zodat de ingangsdatum gelijk is aan de datum waarop de aanvraag door de ziektekostenverzekeraar is ontvangen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 1 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 juni 2021,­ SKGZ202001618

De wijkverpleegkundige moet in het zorgplan onderbouwen of sprake is van geneeskundige zorg of een verhoogd risico daarop, waaruit de zorg bestaat en hoe wordt toegewerkt naar meer zelfredzaamheid.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), ondoelmatige zorg, vergroting zelfredzaamheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 juni 2021,­ SKGZ202100527

De ziektekostenverzekeraar heeft de ingangsdatum van het PGB vv vastgesteld conform de verzekeringsvoorwaarden.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, art. 6:248 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 6 april 2021,­ 2021009733,­ SKGZ202001618

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), ondoelmatige zorg, vergroting zelfredzaamheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 juni 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 30 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 25 juni 2021,­ SKGZ202002504

De wijkverpleegkundige moet in het zorgplan onderbouwen waaruit de zorg bestaat en waarom verzoeker hierop is aangewezen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 juni 2021
Datum publicatie: 29 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 30 september 2020,­ 2020028027,­ SKGZ202000307

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15 c Bzv, 2.19a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021