Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 523

Resultaten 41 - 50

Advies Zorginstituut Nederland,­ 4 november 2020,­ 2020043124,­ SKGZ202001594

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 24 september 2020,­ 2020038057,­ SKGZ201902540

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), toekenning lager dan indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 november 2020
Datum publicatie: 4 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 september 2020
Datum publicatie: 5 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 4 november 2020,­ SKGZ201902540

Geen instemming indicerend verpleegkundige, wel verlaging aantal uren wegens afwezigheid geneeskundige context en onvoldoende onderbouwing.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), toekenning lager dan indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 november 2020
Datum publicatie: 4 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 september 2020
Datum publicatie: 5 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ201901682

Een zorgverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen voor zorghandelingen waarvan de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd.

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202000307

Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv, omdat zij niet in staat is de taken en verplichtingen die hieraan zijn verbonden zelfstandig of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger uit te voeren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15 c Bzv, 2.19a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Bindend advies GcZ,­ 28 oktober 2020,­ SKGZ202001073

Een verzekerde heeft geen recht op verpleging en persoonlijke verzorging als de zelfredzaamheid nog kan worden vergroot door de inzet van andere zorgvormen of hulpmiddelen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 23 september 2020,­ 2020037879,­ SKGZ202001073

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 28 mei 2020,­ 2020020756,­ SKGZ201902648

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, indicatie, hoogte tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.4, 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 6 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 12 oktober 2020
Bindend advies Gcz,­ 30 september 2020,­ SKGZ201902648

De ziektekostenverzekeraar mag niet zonder goede reden afwijken van de indicatie van de wijkverpleegkundige.

Verpleging en verzorging, indicatie, hoogte tarief Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.4, 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 6 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 mei 2020
Datum publicatie: 12 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 5 augustus 2020,­ 2020019538,­ SKGZ201902590

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie, normenkader Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 september 2020
Datum publicatie: 23 september 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020