Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 553

Resultaten 41 - 50

Bindend advies GcZ,­ 17 maart 2021,­ SKGZ202001889

Het berekenen van koolhydraten, het wegen van de voeding en het toedienen van de bolus bij diabetes is zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Deze zorg kan echter in bepaalde gevallen worden verwacht van het netwerk. De indicerend wijkverpleegkundige beoordeelt of dit aan de orde is.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), diabetes, afwegen voeding en berekenen koolhydraten, toedienen insuline, gebruikelijke zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 maart 2021,­ 2021005047,­ SKGZ202001889

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), diabetes, afwegen voeding en berekenen koolhydraten, toedienen insuline, gebruikelijke zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 201

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 11 maart 2021,­ SKGZ202001671

Verzoeker heeft alleen recht op een PGB vv als sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en een geneeskundige context.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, geneeskundige context, depressie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv , voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 maart 2021,­ SKGZ202001947

Verzoeker heeft slechts recht op verpleging en verzorging voor zover hij hiervoor een geldende indicatie heeft.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg uit het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 25 januari 2021,­ 2020056160,­ SKGZ202001671

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, geneeskundige context, depressie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv , voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 21 december 2020,­ 2020052629,­ SKGZ202001947

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg uit het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 11 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 4 maart 2021,­ SKGZ202002171

De ziektekostenverzekeraar mocht besluiten het PGB vv te beëindigen, omdat verzoeker zijn administratie niet op orde had. Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding dan hem in het kader van het PGB vv tot de beëindigingsdatum werd uitgekeerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), beëindiging, beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 4 maart 2021,­ SKGZ202000594

Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te onderbouwen dat sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en een geneeskundige context.

Verpleging en persoonlijke verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, geneeskundige context Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2021
Datum publicatie: 26 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 18 februari 2021,­ SKGZ202001683

Een zorgverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen als een verzekerde niet redelijkerwijs is aangewezen op de geïndiceerd zorg. Ook hoeft geen PGB vv toegekend te worden als geen sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden of als de geneeskundige context ontbreekt.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, ingangsdatum en einddatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 februari 2021
Datum publicatie: 19 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 26 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 15 februari 2021,­ SKGZ202000198

Beëindiging persoonsgebonden budget (PGB vv) met terugwerkende kracht vond terecht plaats op grond van artikel 15.2 van de voorwaarden van de zorgverzekering en toepassing van dit artikel leidt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet tot een uitkomst die onaanvaardbaar is.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), zelfstandig beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11, 13a en 14 Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 6:248 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021