Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 581

Resultaten 51 - 60

Advies Zorginstituut Nederland,­ 15 september 2020,­ 2020021917,­ SKGZ201901682

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 september 2020
Datum publicatie: 29 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 juni 2021,­ SKGZ202002372

De – verlaagde - indicatie van de indicerend wijkverpleegkundige is leidend voor het antwoord op de vraag op basis van maximaal hoeveel uren zorg het PGB vv kan worden toegekend.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verlaging aantal uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 juni 2021,­ SKGZ202002128

Het stand-by staan van familieleden betreft geen zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en hierop bestaat geen aanspraak. Hulp bij een epileptische aanval in de nacht behoort wel tot deze zorg, maar deze uren zijn niet gespecificeerd in het zorgplan.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), epilepsie, zorg door eigen netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 4 juni 2021,­ SKGZ202001804

Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv, omdat de indicerend wijkverpleegkundige heeft verklaard dat de zorg door haar netwerk kan worden verleend.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg door het netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.10 en 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 april 2021,­ 2021012521,­ SKGZ202002372

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verlaging aantal uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 2 juni 2021,­ SKGZ202002085

De ziektekostenverzekeraar heeft de ingangsdatum van het PGB vv correct vastgesteld.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, ingangsdatum Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.10, 2.15a t/m 2.15c Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juni 2021
Datum publicatie: 3 juni 2021
Bindend advies GcZ,­ 10 mei 2021,­ SKGZ202002024

Nu in het zorgplan zorg is geïndiceerd die niet voldoet aan het criterium ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ en voorts niet is onderbouwd waarom verzoeker op de overige zorg is aangewezen, bestaat geen recht op een hoger PGB vv.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 mei 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 maart 2021,­ 2021005102,­ SKGZ202002024

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 mei 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 11 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 mei 2021,­ SKGZ202001768

De door de indicerend wijkverpleegkundige opgestelde indicatie is leidend. Er kunnen niet meer uren worden toegekend dan zijn geïndiceerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), hoogte indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 mei 2021,­ SKGZ202002371

Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer, hanteren vast maandbedrag Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 6 mei 2021
Datum publicatie: 7 mei 2021