Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 581

Resultaten 61 - 70

Bindend advies GcZ,­ 4 mei 2021,­ SKGZ202002223

De ziektekostenverzekeraar heeft de ingangsdatum van het PGB vv overeenkomstig de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden vastgesteld. Door niet inhoudelijk te reageren op de vraag en klacht van verzoekster over het PGB vv heeft de ziektekostenverzekeraar zijn informatieplicht geschonden.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), ingangsdatum, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15b Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 mei 2021
Datum publicatie: 4 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 april 2021,­ SKGZ202002103

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen voor zorg waarvan de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd. De ziektekostenverzekeraar mag niet beslissen welke zorg door het netwerk van een verzekerde moet worden geleverd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg door het eigen netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 april 2021
Datum publicatie: 3 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 februari 2021
Datum publicatie: 3 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 18 februari 2021,­ 2021003441,­ skgz202002103

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg door het eigen netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 april 2021
Datum publicatie: 3 mei 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 februari 2021
Datum publicatie: 3 mei 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 april 2021,­ SKGZ202001335

In het zorgplan moet de geneeskundige context goed zijn onderbouwd. Als dit niet het geval is, bestaat geen aanspraak op een PGB vv.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), psychische klachten, afbakening Zvw-Wmo Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 april 2021
Datum publicatie: 28 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 20 april 2021,­ SKGZ202001501

Die ziektekostenverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen voor zorg waarop verzoekster niet is aangewezen of waarvan de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd, maar hij mag niet eigenmachtig en zonder goede onderbouwing van de gestelde indicatie afwijken als aan deze voorwaarden wel is voldaan

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, eigen netwerk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021
Bindend advies GcZ,­ 7 april 2021,­ SKGZ202002310

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen hoger PGB vv toe te kennen dan op basis van de (aangepaste) indicatie. De ziektekostenverzekeraar hoeft ook geen hoger bedrag uit te keren dan het PGB vv dat jaarlijks wordt toegekend.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 6 april 2021,­ SKGZ202002343

De ziektekostenverzekeraar mag een deel van het PGB vv niet terugvorderen.

Voorwaarden zorgverzekering 2017-2020 artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, gedeeltelijke toewijzing.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 7 april 2021
Bindend advies GcZ,­ 30 maart 2021,­ SKGZ202001322

Schadevergoeding is mogelijk als de ziektekostenverzekeraar aansprakelijk is voor de schade. Aan deze eis wordt niet voldaan.

Verpleging en Verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, 6:96 en 6:237 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Bindend advies GcZ,­ 17 maart 2021,­ SKGZ202001889

Het berekenen van koolhydraten, het wegen van de voeding en het toedienen van de bolus bij diabetes is zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Deze zorg kan echter in bepaalde gevallen worden verwacht van het netwerk. De indicerend wijkverpleegkundige beoordeelt of dit aan de orde is.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), diabetes, afwegen voeding en berekenen koolhydraten, toedienen insuline, gebruikelijke zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 2 maart 2021,­ 2021005047,­ SKGZ202001889

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), diabetes, afwegen voeding en berekenen koolhydraten, toedienen insuline, gebruikelijke zorg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 201

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021