Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 563

Resultaten 71 - 80

Bindend advies GcZ,­ 15 januari 2021,­ SKGZ202001092

Een PGB vv kan niet worden toegekend op basis van meer uren zorg dan door de wijkverpleegkundige zijn geïndiceerd. Bij wijziging indicatie kan een nieuwe aanvraag worden gedaan. Dat zou zijn verteld dat dit niet mocht, is niet aannemelijk gemaakt.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verhoging aantal toegekende uren, termijn afwikkeling aanvraag Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 januari 2021
Datum publicatie: 18 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 januari 2021,­ SKGZ201902384

De verzekerde is verplicht een zorgovereenkomst op te stellen die voldoet aan bepaalde eisen, urenregistraties bij te houden die hij zelf controleert, en het te melden als hij wordt opgenomen in een eerstelijns verblijf.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2021
Datum publicatie: 11 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 21 december 2020,­ SKGZ202000374

Verzoekster heeft geen aanspraak op verlenging van haar PGB vv omdat haar zorgvraag medisch niet goed is onderbouwd door de indicerend wijkverpleegkundige.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zorgplan volgens voorwaarden V&VN Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 december 2020
Datum publicatie: 22 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 oktober 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 15 december 2020,­ SKGZ201901703

Bij Gilles de la Tourette kan een geneeskundige context bestaan voor Persoonlijke Verzorging. Het bestaan van een betalingsachterstand wordt meegewogen in de beoordeling, maar vormt geen absolute weigeringsgrond.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Wmo-Zvw, betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 december 2020
Datum publicatie: 15 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 november 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 3 december 2020,­ SKGZ202000897

Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te beoordelen wat een verzekerde zelf nog kan en welke zorg door het netwerk van verzekerde kan worden geleverd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 november 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 26 november 2020,­ SKGZ202000776

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen persoonlijke verzorging te vergoeden als hiervoor niet tijdig of geen complete aanvraag is ingediend.

Verpleging en verzorging, indicatie, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 november 2020
Datum publicatie: 27 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 27 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 26 oktober 2020,­ 2020031291,­ SKGZ202000776

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, indicatie, niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 november 2020
Datum publicatie: 27 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 27 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 20 oktober 2020,­ 2020041852,­ SKGZ202001392

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 24 november 2020,­ SKGZ202001392

Een verzekerde heeft alleen aanspraak op verpleging en/of persoonlijke verzorging als sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en de geneeskundige context voldoende is onderbouwd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020
Bindend advies GcZ,­ 20 november 2020,­ SKGZ202001594

De ziektekostenverzekeraar moet onderbouwen waarom hij van het zorgplan afwijkt. Het PGB vv geldt voor de duur van maximaal twee jaren.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 november 2020
Datum publicatie: 20 november 2020