Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 468

Resultaten 81 - 90

Tussenuitspraak GcZ,­ 25 juli 2018,­ SKGZ201700721

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), ingangsdatum, indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2017, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2017, houdt iedere verdere beslissing aan

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 januari 2019
Datum publicatie: 8 februari 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 juli 2018
Datum publicatie: 8 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 december 2018
Datum publicatie: 1 juli 2019
Bindend advies GcZ,­ 9 januari 2019,­ SKGZ201800156

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer, terugvordering, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 9 januari 2019
Datum publicatie: 11 januari 2019
Bindend advies GcZ,­ 28 december 2018,­ SKGZ201800873

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie, aantal toegekende uren, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, gedeeltelijke toewijzing

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 oktober 2018
Datum publicatie: 2 januari 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 december 2018
Datum publicatie: 7 januari 2019
advies Zorginstituut Nederland,­ 24 oktober 2018,­ 2018018104,­ SKGZ201701178

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 oktober 2018
Datum publicatie: 2 januari 2019
advies Zorginstituut Nederland,­ 4 oktober 2018,­ 2018045240,­ SKGZ201800873

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie, aantal toegekende uren

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 oktober 2018
Datum publicatie: 2 januari 2019
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 december 2018
Datum publicatie: 7 januari 2019
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201800405

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), intensieve kindzorg, aantal geïndiceerde uren, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018
advies Zorginstituut Nederland,­3 december 2018,­2018038020,­SKGZ201800405

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), intensieve kindzorg, aantal geïndiceerde uren

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201800532

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1,2.10 en 2.15a-c Bzv, 2.29a-c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201701178

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a toten met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 oktober 2018
Datum publicatie: 2 januari 2019
Bindend advies GcZ,­28 november 2018,­SKGZ201800599

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a toten met 2.29c Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 28 november 2018
Datum publicatie: 5 december 2018