Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt 'verpleging in de wijk' vergoed uit het basispakket. In dit thema vindt u ook de uitspraken van de geschillencommissie over het persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Aantal resultaten: 581

Resultaten 81 - 90

Bindend advies GcZ,­ 10 februari 2021,­ SKGZ202001803

De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar niet onzorgvuldig jegens verzoeker heeft gehandeld doordat hij heeft ingestemd met de beëindiging van de zorgrelatie tussen verzoeker en de zorgaanbieder, welke instemming door de zorgaanbieder op basis van een bepaling in de overeenkomst tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder in het belang van de verzekerde moet worden gevraagd. De ziektekostenverzekeraar heeft zowel de zorgaanbieder als verzoeker gehoord voordat de overeenkomst door de zorgaanbieder werd beëindigd. Verzoeker had tijdig moeten kiezen voor een andere zorgaanbieder.

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, beëindiging zorgverlening, zorgplicht privacy Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:460 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 8 oktober 2020,­ 2020039129,­ SKGZ202000208

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 oktober 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 27 januari 2021,­ SKGZ201900777

Opvragen nadere onderbouwing van geneeskundige context bij indicerend wijkverpleegkundige is in dit geval niet zinvol. Het risico ter zake ligt bij verzoeker.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 december 2019
Datum publicatie: 20 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 27 januari 2021,­ SKGZ202001601

De aanvrager van het PGB draagt de gevolgen indien de indicerend wijkverpleegkundige de geneeskundige context in het zorgplan niet goed onderbouwt of zorg indiceert die niet voldoet aan het criterium ‘plegen te bieden’.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verlaging aantal uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 januari 2021
Datum publicatie: 20 juli 2021
Bindend advies GcZ,­ 27 januari 2021,­ SKGZ202000208

De ziektekostenverzekeraar mocht het aantal geïndiceerde uren PGB vv niet verlagen.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 8 oktober 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021
Bindend advies GcZ,­ 22 januari 2021,­ SKGZ202001426

De zorgverzekeraar heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar vermoede declaratiefraude.

Fraude, melding declaratiefraude, onderzoeksplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 35 Wmg, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021
Bindend advies Gcz,­ 19 januari 2021,­ SKGZ202001380

In het zorgplan moet de geneeskundige context van de geïndiceerde zorg deugdelijk zijn onderbouwd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, te late uitbetaling nota's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2021
Datum publicatie: 19 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 december 2020
Datum publicatie: 19 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland,­ 7 december 2020,­ 2020048697,­ SKGZ202001380

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, te late uitbetaling nota's Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 januari 2021
Datum publicatie: 19 januari 2021
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 december 2020
Datum publicatie: 19 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 15 januari 2021,­ SKGZ202001092

Een PGB vv kan niet worden toegekend op basis van meer uren zorg dan door de wijkverpleegkundige zijn geïndiceerd. Bij wijziging indicatie kan een nieuwe aanvraag worden gedaan. Dat zou zijn verteld dat dit niet mocht, is niet aannemelijk gemaakt.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), verhoging aantal toegekende uren, termijn afwikkeling aanvraag Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 januari 2021
Datum publicatie: 18 januari 2021
Bindend advies GcZ,­ 8 januari 2021,­ SKGZ201902384

De verzekerde is verplicht een zorgovereenkomst op te stellen die voldoet aan bepaalde eisen, urenregistraties bij te houden die hij zelf controleert, en het te melden als hij wordt opgenomen in een eerstelijns verblijf.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), zelfstandig beheer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2021
Datum publicatie: 11 januari 2021