Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Vervoer

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. In een aantal gevallen dekt het basispakket ook het ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer.

Aantal resultaten: 249

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ,­ 17 decenber 2020,­ SKGZ201902102

De ziektekostenverzekeraar is niet verplicht een vergoeding uit coulance voort te zetten. Ook is hij niet verplicht ieder jaar collectiviteitskorting te bieden. Daarnaast mag hij eigen risico in rekening brengen voor ambulancevervoer.

Zittend ziekenvervoer, ambulance, eigen risico, collectiviteitskorting, alternatieve geneeswijze Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13, 2.14 en 2.17 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 december 2020
Datum publicatie: 23 december 2020
Advies Zorginstituut Nederland,­ 11 maart 2019,­ 2019007284,­ SKGZ201801912

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 17 april 2019,­ SKGZ201801912

Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13, 2.14 en 2.15 Bzv, 2.37 Rzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Bindend advies GcZ,­ 6 februari 2019,­ SKGZ201800844

Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 januari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland,­ 16 januari 2019,­ 2018055569,­ SKGZ201800844

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 januari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Bindend advies GcZ,­12 december 2018,­SKGZ201800904

EU/EER, België, ambulancevervoer, vergoeding incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 6:74 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­30 januari 2018,­2017050176,­SKGZ201701554

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), pedicure, Versatis® pleisters

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 maart 2018
Datum publicatie: 9 maart 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 januari 2018
Datum publicatie: 19 september 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­13 december 2017,­2017051230,­SKGZ201701121

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Belgie, ambulancevervoer

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 december 2017
Datum publicatie: 17 september 2018
Advies Zorginstituut Nederland,­1 december 2017,­2017048960,­SKGZ201701407

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, therapeutisch zwemmen, schadevergoeding

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 december 2017
Datum publicatie: 6 september 2018
Bindend advies GcZ,­29 augustus 2018,­SKGZ201701840

EU/EER, Italië, Zwitserland, zittend ziekenvervoer, repatriëring, vergoeding reis- en verblijfkosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, art. 19 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018