Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Vervoer

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. In een aantal gevallen dekt het basispakket ook het ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer.

Aantal resultaten: 252

Resultaten 1 - 10

Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201801912

Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13, 2.14 en 2.15 Bzv, 2.37 Rzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 11 maart 2019, 2019007284, SKGZ201801912

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 23 april 2019
Bindend advies GcZ, 6 februari 2019, SKGZ201800844

Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland, 16 januari 2019, 2018055569, SKGZ201800844

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 7 februari 2019
Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800904

EU/EER, België, ambulancevervoer, vergoeding incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 6:74 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 19 december 2018
Advies Zorginstituut Nederland,30 januari 2018,2017050176,SKGZ201701554

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), pedicure, Versatis® pleisters

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 19 september 2018
Advies Zorginstituut Nederland,13 december 2017,2017051230,SKGZ201701121

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Belgie, ambulancevervoer

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 17 september 2018
Advies Zorginstituut Nederland,1 december 2017,2017048960,SKGZ201701407

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, therapeutisch zwemmen, schadevergoeding

Advies Zorginstituut Nederland
Gepubliceerd op 6 september 2018
Bindend advies GcZ,29 augustus 2018,SKGZ201701840

EU/EER, Italië, Zwitserland, zittend ziekenvervoer, repatriëring, vergoeding reis- en verblijfkosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, art. 19 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 31 augustus 2018
Bindend advies GcZ,20 juni 2018,SKGZ201700972

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule, machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Gepubliceerd op 21 juni 2018