Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Vervoer

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. In een aantal gevallen dekt het basispakket ook het ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer.

Aantal resultaten: 248

Resultaten 11 - 20

Bindend advies GcZ,­13 juni 2018,­SKGZ201702235

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2018
Datum publicatie: 15 juni 2018
bindend advies GcZ,­7 maart 2018,­SKGZ201701554

Zittend ziekenvervoer, geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), pedicure, Versatis® pleisters, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.14 Bzv, 2.29a-c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 maart 2018
Datum publicatie: 9 maart 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 januari 2018
Datum publicatie: 19 september 2018
bindend advies GcZ,­21 februari 2018,­SKGZ201701121

EU/EER, België, ambulancevervoer, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.13 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 december 2017
Datum publicatie: 17 september 2018
bindend advies GcZ,­7 februari 2018,­SKGZ201601924

Buitenlandpolis, Thailand, medisch-specialistische zorg, hoogte vergoeding, terugvordering, vervoerskosten, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2013, art. 6:238 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 februari 2018
Datum publicatie: 8 februari 2018
bindend advies GcZ,­24 januari 2018,­SKGZ201701407

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, therapeutisch zwemmen, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.14 en Bijlage 1 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 december 2017
Datum publicatie: 6 september 2018
bindend advies GcZ,­6 december 2017,­SKGZ201701231

Thailand, geneeskundige zorg, repatriëring, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.39 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 december 2017
Datum publicatie: 7 december 2017
bindend advies GcZ,­30 augustus 2017,­SKGZ201602637

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, weekendverlof, begeleiding, reiskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 augustus 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 juli 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 31 juli 2017,­ 2017026615,­ SKGZ201602637

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet (Zvw), Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, weekendverlof, begeleiding, reiskosten

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 augustus 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 juli 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
advies Zorginstituut Nederland,­ 27 maart 2017,­ 2016137094,­ SKGZ201601203

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, solovervoer, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 10 mei 2017
Datum publicatie: 17 mei 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 27 maart 2017
Datum publicatie: 18 mei 2017
bindend advies GcZ,­10 mei 2017,­SKGZ201601203

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, solovervoer, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 10 mei 2017
Datum publicatie: 17 mei 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 27 maart 2017
Datum publicatie: 18 mei 2017