Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Vervoer

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. In een aantal gevallen dekt het basispakket ook het ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer.

Aantal resultaten: 252

Resultaten 11 - 20

Bindend advies GcZ,13 juni 2018,SKGZ201702235

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2018, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juni 2018
Datum publicatie: 15 juni 2018
bindend advies GcZ,7 maart 2018,SKGZ201701554

Zittend ziekenvervoer, geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), pedicure, Versatis® pleisters, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.14 Bzv, 2.29a-c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 7 maart 2018
Datum publicatie: 9 maart 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 januari 2018
Datum publicatie: 19 september 2018
bindend advies GcZ,21 februari 2018,SKGZ201701121

EU/EER, België, ambulancevervoer, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.13 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 21 februari 2018
Datum publicatie: 22 februari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 13 december 2017
Datum publicatie: 17 september 2018
bindend advies GcZ,7 februari 2018,SKGZ201601924

Buitenlandpolis, Thailand, medisch-specialistische zorg, hoogte vergoeding, terugvordering, vervoerskosten, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2013, art. 6:238 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 7 februari 2018
Datum publicatie: 8 februari 2018
bindend advies GcZ,24 januari 2018,SKGZ201701407

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, therapeutisch zwemmen, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.14 en Bijlage 1 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 24 januari 2018
Datum publicatie: 25 januari 2018
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 december 2017
Datum publicatie: 6 september 2018
bindend advies GcZ,6 december 2017,SKGZ201701231

Thailand, geneeskundige zorg, repatriëring, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.39 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 6 december 2017
Datum publicatie: 7 december 2017
bindend advies GcZ,30 augustus 2017,SKGZ201602637

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, weekendverlof, begeleiding, reiskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 30 augustus 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 juli 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
advies Zorginstituut Nederland, 31 juli 2017, 2017026615, SKGZ201602637

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet (Zvw), Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, weekendverlof, begeleiding, reiskosten

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 30 augustus 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 juli 2017
Datum publicatie: 12 september 2017
advies Zorginstituut Nederland, 27 maart 2017, 2016137094, SKGZ201601203

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, solovervoer, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 10 mei 2017
Datum publicatie: 17 mei 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 27 maart 2017
Datum publicatie: 18 mei 2017
bindend advies GcZ,10 mei 2017,SKGZ201601203

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, solovervoer, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, vaststelling

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 10 mei 2017
Datum publicatie: 17 mei 2017
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 27 maart 2017
Datum publicatie: 18 mei 2017