Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Vervoer

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. In een aantal gevallen dekt het basispakket ook het ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer.

Aantal resultaten: 248

Resultaten 81 - 90

advies Zorginstituut Nederland,­ 07 juli 2014,­ 2014071029,­ SKGZ201400060

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, weekendverlof, coulance, overgangstermijn

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 oktober 2014
Datum publicatie: 8 oktober 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juli 2014
Datum publicatie: 11 november 2015
advis Zorginstituut Nederland,­ 06 november 2014,­ 2014093864,­ SKGZ201400359

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 december 2014
Datum publicatie: 8 december 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 november 2014
Datum publicatie: 22 oktober 2015
advies Zorginstituut Nederland,­ 19 februari 2015,­ 2015010537,­ SKGZ201401231

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, doelmatigheid, intrekking machtiging

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 april 2015
Datum publicatie: 9 april 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 februari 2015
Datum publicatie: 15 oktober 2015
advies Zorginstituut Nederland,­ 29 september 2014,­ 2014113883,­ SKGZ201401311

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule, kortst gebruikelijke route

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 december 2014
Datum publicatie: 8 december 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 september 2014
Datum publicatie: 15 oktober 2015
advies Zorginstituut Nederland,­ 20 februari 2015,­ 2015014820,­ SKGZ201402058

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, wijze van vervoer, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2015
Datum publicatie: 28 mei 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 februari 2015
Datum publicatie: 13 oktober 2015
ZiNL-advies,­ 16 juli 2015,­ 2015076010,­ SKGZ201401601

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 juli 2015
Datum publicatie: 21 augustus 2015
bindend advies GcZ,­19 augustus 2015,­SKGZ201401601

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2014, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.31 Rzv, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 juli 2015
Datum publicatie: 21 augustus 2015
bindend advies GcZ,­19 augustus 2015,­SKGZ201401399

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, vergoeding contactlenzen, betalingsachterstand, retourneren originele nota's, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2015, artt. 10, 11 en 16 Zvw, 2.1, 2.9 en 2.14 Bzv, 2.6 sub f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 mei 2015
Datum publicatie: 15 december 2015
ZiNL-advies,­ 01 mei,­2015,­ 2015044344,­ SKGZ201400368

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekerinaswet, vervoer

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 mei 2015
Datum publicatie: 20 juli 2015
bindend advies GcZ,­15 juli 2015,­SKGZ201400368

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, rolstoelgebondenheid, hardheidsclausule, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2014, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2014, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2015
Datum publicatie: 17 juli 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 mei 2015
Datum publicatie: 20 juli 2015