Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Vervoer

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. In een aantal gevallen dekt het basispakket ook het ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer.

Aantal resultaten: 252

Resultaten 81 - 90

bindend advies GcZ,02 december 2015,SKGZ201500231

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 2 december 2015
Datum publicatie: 7 december 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 oktober 2015
Datum publicatie: 8 december 2015
advies Zorginstituut Nederland, 07 juli 2014, 2014071029, SKGZ201400060

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, weekendverlof, coulance, overgangstermijn

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 1 oktober 2014
Datum publicatie: 8 oktober 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juli 2014
Datum publicatie: 11 november 2015
advis Zorginstituut Nederland, 06 november 2014, 2014093864, SKGZ201400359

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 3 december 2014
Datum publicatie: 8 december 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 november 2014
Datum publicatie: 22 oktober 2015
advies Zorginstituut Nederland, 19 februari 2015, 2015010537, SKGZ201401231

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, doelmatigheid, intrekking machtiging

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 8 april 2015
Datum publicatie: 9 april 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 februari 2015
Datum publicatie: 15 oktober 2015
advies Zorginstituut Nederland, 03 februari 2015, 2015001307, SKGZ201401738

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet Zittend ziekenvervoer, weekendverlof

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 11 maart 2015
Datum publicatie: 13 maart 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 februari 2015
Datum publicatie: 15 oktober 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 februari 2015
Datum publicatie: 27 oktober 2016
advies Zorginstituut Nederland, 29 september 2014, 2014113883, SKGZ201401311

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule, kortst gebruikelijke route

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 3 december 2014
Datum publicatie: 8 december 2014
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 september 2014
Datum publicatie: 15 oktober 2015
advies Zorginstituut Nederland, 20 februari 2015, 2015014820, SKGZ201402058

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, wijze van vervoer, doelmatigheid

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 20 mei 2015
Datum publicatie: 28 mei 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 februari 2015
Datum publicatie: 13 oktober 2015
ZiNL-advies, 16 juli 2015, 2015076010, SKGZ201401601

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 juli 2015
Datum publicatie: 21 augustus 2015
ZiNL-advies, 04 mei 2015, 2015040163, SKGZ201401399

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, vergoeding contactlenzen, betalingsachterstand, retourneren originele nota's

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 mei 2015
Datum publicatie: 21 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 mei 2015
Datum publicatie: 15 december 2015
bindend advies GcZ,19 augustus 2015,SKGZ201401399

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, vergoeding contactlenzen, betalingsachterstand, retourneren originele nota's, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2015, artt. 10, 11 en 16 Zvw, 2.1, 2.9 en 2.14 Bzv, 2.6 sub f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 19 augustus 2015
Datum publicatie: 20 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 mei 2015
Datum publicatie: 21 augustus 2015
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 mei 2015
Datum publicatie: 15 december 2015