Logo

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Terug naar overzicht

Uitspraken op thema
> Gegevensverstrekking

12 resultaten

Gepubliceerd op: 19-04-2018

bindend advies GcZ,18 april 2018,SKGZ201800037

Onvolledige informatieverstrekking, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, Regeling TH/NR-010, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 0.14MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 08-04-2015

bindend advies GcZ,25 maart 2015,SKGZ201401996

Veronderstelde fraude, ter beschikking stellen van bank- en klantnummer aan een derde, terugvordering uitgekeerde vergoedingen, opname van gegevens in het interne incidentenregister, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2012, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2012, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 0.15MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 20-01-2012

Bindend advies GcZ, 11 januari 2012, SKGZ2011.00384

Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, voorwaarden ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 72KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 03-11-2011

Bindend advies, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02050

Fysiotherapie, privacy, controle van de indicatie door de ziekte-kostenverzekeraar, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 55KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 20-07-2011

Bindend advies GcZ, 27 augustus 2008, SKGZ2008.00233

Toezending kopie overeenkomsten tussen zorgverzekeraar en de door hem gecontracteerde zorgaanbieders, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.2 Bzv, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 60KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 14-03-2011

Bindend advies GcZ, 19 mei 2010, SKGZ2009.02256

Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), melding bij Bureau Justitiƫle Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Cairo (Egypte), auto-ongeluk, coma, gebroken been en arm, Voorwaarden zorgv... Openen

PDF | 95KB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 07-03-2011

Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.00931

Verwerking persoonsgegevens, inschakeling derde, overeenkomst of verbintenis met schademanagementorganisatie?, geen toestemming van betrokkene, verplicht tot medewerking?, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Hoofdstuk 2 paragraaf 1 Wbp, artt. 14, 16, 21 en 25 Wbp, verzoek toegewezen... Openen

PDF | 0.11MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 14-02-2011

CVZ, Kennis Gebundeld, uitgave november 2010

Sinds 2001 verzorgt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de uitgave "Kennis Gebundeld, Kennis over Verstrekkingengeschillen", in de wandelgangen de Kennisbundel genoemd. De Kennisbundel is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars, die regelmatig te maken hebben met de behandeling van geschillen over te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet (Zwv) en de verzekerde presta... Openen

PDF | 1.37MB | Advies Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op: 15-12-2010

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00103

Mondzorg, hoogte vergoeding, toezending originele nota, schadevergoeding, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen... Openen

PDF | 0.1MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Gepubliceerd op: 15-12-2010

Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00007

Buitenland, geneeskundige zorg, geneesmiddelen, declaraties, kosten van hotel, taxi, telefoon en vliegtickets, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen... Openen

PDF | 0.1MB | Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen